30 พฤษภาคม 2562 นายกฤษฏา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าขณะนี้ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ปิดสูงสุดที่ 55.31 บาท สำหรับปัจจัยสำคัญที่ทำให้ยางพาราราคาสูงขึ้นในช่วงนี้  

 

ทั้งนี้เพราะขณะนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ทั่วประเทศได้อนุมัติเทศบัญัติ ข้อบัญญัติจังหวัดงบประมาณปี2562 เพิ่มเติมให้ องค์กรบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) เทศบาล และอบต.สามารถใช้งบท้องถิ่นทำถนนพาราซอยซีเมนต์ในพื้นที่ชนบทได้แล้ว โดยรัฐบาลชุดนี้ผลักดันจนเกิดเป็นผลสำเร็จนับเป็นผลงานชื้นโบว์แดง หลังจากที่เกษตรกรชาวสวนยาง หน่วยงานในพื้นที่ ได้มีการเรียกร้องให้รัฐดำเนินการนำยางมาทำถนนมานานนับ 10 ปี

 

“ความยาวถนนดินลูกรังที่อยู่ในแผนปรับเป็นถนนพาราซอยซีเมนท์ไร้ฝุ่น ระยะทางยาง 300,000 กม.ใช้ยางพาราไม่ต่ำกว่าปีละ 1 ล้านตัน (ทะยอยทำไม่ได้ทำทีเดียว 300,000 กม.)ถนน 1 กม.ใช้ยางพารา 1.3 ตัน เริ่มต้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทะยอยทำเป้าหมายปีนี้80,000 กม.ก่อน ปรับถนนลูกรังในพื้นที่ชนบทให้เป็นถนนพาราซอยซีเมนท์ไร้ฝุ่นมีความคงทนกว่าถนนลูกรังต้องซ่อมทุกปีเวลาฝนตกแต่ถนนพาราซอยซีเมนท์อายุใช้งาน 3-5ปี”นายกฤษฏา กล่าว

 

รมว.เกษตรฯกล่าวว่าราคาราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 สูงสุดในรอบ 6 เดือน โดยตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ ได้ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง ทำให้ความต้องการยางธรรมชาติในช่วงนี้เพิ่มขึ้น แม้ว่าเศรษฐกิจโลกชะลอตัวจากผลกระทบสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน อีกทั้งประเทศไทยเกิดภาวะภัยแล้งส่งผลปริมาณยางออกสู่ตลาดน้อย ซึ่งเป็นปัจจัยผลักดันราคายางยังขยับขึ้นไปได้อีก