ปปง. สั่งอายัด "แร่ลาพิส ลาซูรี่" 7 ตู้คอนเทนเนอร์ น้ำหนัก 285,000 กก. มูลค่ากว่า 142 ล้านบาท หลังดีเอสไอตรวจพบ "ศุภชัย" ยักยอกเงินสหกรณ์คลองจั่นฯ 350 ล้านบาท นำไปซื้อหินแร่สีน้ำเงิน รัตนชาติกึ่งสูงค่า

 

          เมื่อวันที่ 13 พ.ค.62 สำนักนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้เผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.76/2562 ยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด คดีนายศุภชัย ศรีศุภอักษร เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด ฉ้อโกงประชาชนและยักยอกทรัพย์ทรัพย์ โดยการระดมเงินเข้าสู่สหกรณ์คลองจั่นฯด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหลอกให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปหลงเชื่อว่า สหกรณ์คลองจั่นฯมีความมั่นคง น่าเชื่อถือการบริหารมีผลกำไร ทั้งที่สหกรณ์คลองจั่นฯมีปัญหาขาดทุนและขาดสภาพคล่องทางการเงิน จึงได้วางแผนปกปิดข้อเท็จจริงและจัดทำงบดุลบัญชีอันเป็นเท็จ จัดทำสัญญาเงินกู้ปลอมขึ้นจำนวนหนึ่งเพื่อสร้างความสมดุลทางบัญชี ต่อมาเมื่อมีการระดมเงินได้จำนวนมาก จึงนำเงินออกมาจากสหกรณ์คลองจั่นฯ ซึ่งนายศุภชัยกับพวก ใช้วิธีเบิกเงินสดและสั่งจ่ายเช็คโดยไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์

 

          สำหรับคดีดังกล่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) รับเป็นคดีพิเศษที่ 63/2557 และได้มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานเส้นทางการเงินพบว่า ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย 53 ถึงวันที่ 15 มี.ค.56 นายศุภชัยกับพวกได้โอนเงินจากสหกรณ์คลองจั่นฯและจากบัญชีเงินฝากธนาคารของนายศุภชัย จำนวน 350 ล้านบาท เข้าไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารของนางผกามาศ ไชยสงคราม และบริษัทอนันตศิลาบารมี จำกัด ที่มีนางผกามาศเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ต่อมานางผกามาศได้ถอนเงินสดจำนวนดังกล่าวไปให้นายธณศิภารัช พิณธุรักษ์ เพื่อซื้อแร่ลาพิส ลาซูรี่ (Lapis Lazuli) จำนวน 7 ตู้คอนเทนเนอร์ น้ำหนักประมาณ 285,000 กิโลกรัม ปัจจุบันทรัพย์สินดังกล่าว ดีเอสไอได้ตรวจยึดและเก็บรักษาไว้ที่ค่ายดารารัศมี กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ต.แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และได้อนุมัติรับไว้เป็นคดีพิเศษที่ 25/2559 พร้อมสรุปสำนวนสั่งฟ้องนายศุภชัยและพวกในฐานความผิดร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินตามมาตรา 5 และ 9 ตามพ.ร.บ.ฟอกเงิน

 

          ต่อมาคณะกรรรมการธุรกรรมมีมติให้ยึดทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว 2 รายการคือ หินสีน้ำเงิน หรือแร่ลาพิส ลาซูรี่ น้ำหนักประมาณ 285,000 กิโลกรัม ราคาประเมิน 142.5 ล้านบาทและตู้คอนเทนเนอร์จำนวน 7 ตู้ ราคาประเมิน1.7 แสนบาท ซึ่งมีนายศุภชัยและนางประทุมพร บุตรศรี เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง รวมราคาประเมินทั้งสิ้น 142.6 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 12 มีค.-9 มิ.ย 62 และหากผู้ที่ถูกยึดทรัพย์หรือผู้มีส่วนได้เสียมีความประสงค์จะขอให้เพิกถอนคำสั่งให้ยื่นคำร้องต่อเลขาฯปป.ได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งนี้

 

          สำหรับแร่ลาพิส ลาซูรี่ เป็นรัตนชาติกึ่งสูงค่า พบมากในประเทศอัฟกานิสถาน มีสีน้ำเงินสดเมื่อขัดแล้วจะเป็นเงา นำไปใช้เป็นเครื่องประดับ งานแกะสลัก กล่อง งานโมเสก เครื่องตกแต่ง และแจกัน ในด้านสถาปัตยกรรมก็ใช้ตกแต่งประดับเสาของศาสนสถาน.