"เดชา-ไบโอไทย" เข้าพบเลขาธิการป.ป.ส. เปิดอกคุยกว่า 2 ชม. เลขาป.ป.ส.แจงต้องจับกุมเพื่อป้องกันการแอบอ้างลักลอบนำเข้ากัญชาล็อตใหญ่ มูลนิธิข้าวขวัญวอนรัฐช่วยขึ้นทะเบียนหมอพื้นบ้าน ใช้ม.44 เสนอปลดกัญชาจากบัญชียาเสพติด ด้าน "รสนา" เผยเภสัชจุฬา-อภัยภูเบศธ์ เชิญ "เดชา" หารือวิจัยกัญชาทางการแพทย์

 

          สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.) -11 เม.ย.62 เวลา 10.00 น. นายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ นายพรชัย ชูเลิศ เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี(ไบโอไทย) น.ส.รสนา โตสิตระกูล มูลนิธิสุขภาพไทย น.ส.ทัศนีย์ วีระกันต์ มูลนิธิเกษตรยั่งยืน (ประเทศไทย) และน.ส.กรรณิการ์ กิจติเวชกุล มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เดินทางเข้าพบนายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการป.ป.ส. เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจกรณีครอบครองกัญชาเพื่อการแพทย์ในระหว่างรอยื่นคำร้องขอนิรโทษกรรมตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ(ฉบับที่7) พ.ศ.2562

 

 

          ภายหลังการหารือร่วมกันนานกว่า 2 ชั่วโมง นายนิยม เปิดเผยว่า ป.ป.ส.ได้พูดคุยหารือกับนายเดชาและเครือข่าย เพื่อให้เข้าใจถึงการดำเนินงานของมูลนิธิข้าวขวัญ โดยยืนยันว่าป.ป.ส.ทำตามขั้นตอนภายใต้เงื่อนไขขอยื่นเรื่องนิรโทษกรรมผู้ครองกัญชาในกรอบเวลา 90 วัน ส่วนเหตุผลการจับกุมนายพรชัยนั้น เนื่องจากในห้วงเวลาดังกล่าวหากมีผู้ลักลอบนำกัญชาหลายกิโลกรัมโดยอ้างจะนำไปจดแจ้งเพื่อขอนิรโทษกรรม แต่ไม่ได้นำไปผลิตเป็นยารักษาโรค ก็จะมีกัญชาเต็มบ้านเมือง สำหรับประชาชนที่ครอบครองกัญชาจะต้องมีแพทย์รับรอง และจัดปริมาณการใช้ตามสัดส่วน และขอให้แจ้งไปยังคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) หรือสาธารณสุขจังหวัดตามภูมิภาคว่ามีกัญชาไว้เพื่อการใด ภายในห้วงเวลา 90 วัน เพื่อขอนิรโทษกรรมไม่เช่นนั้นก็จะถือว่าผิดกฎหมาย ส่วนกัญชาของกลางที่ยึดมาจากมูลนิธิและการดำเนินคดี ขอเป็นหน้าที่พนักงานสอบสวน แต่ป.ป.ส.ยืนยันว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับนายเดชา

 


          ด้านนายเดชา กล่าวว่า ตนได้พูดคุยเปิดใจถึงจุดยืนของทั้ง 2 ฝ่าย ทางป.ป.ส.เข้าใจว่าตนไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองแต่ทำให้กับผู้ป่วย ยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากการตีความกฎหมายต่างกัน สำหรับการจับกุมนายพรชัยในระหว่างที่ตนเดินทางไปต่างประเทศนั้น เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ได้ทำตามกฎหมาย แต่ขอให้มองไปถึงอนาคตว่าจะสามารถใช้ประโยชน์จากกัญชาได้อย่างไร และจะต้องหาวิธีทางจดแจ้งเพื่อขึ้นทะเบียนหมอพื้นบ้านให้ได้ในช่วงขอนิรโทษกรรมกัญชา ทั้งนี้ ป.ป.ส.ควรสนับสนุนหารือกับกระทรวงสาธารณสุขว่า สามารถช่วยเหลือทางกฎหมายได้อย่างไรบ้าง และรัฐบาลจะสามารถนำมาตรา 44 เพื่อเสนอถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดได้หรือไม่ จากนั้นให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการยาเสพติดว่าเห็นชอบอย่างไร ทั้งนี้ตนต้องขอขอบคุณทาง ป.ป.ส.ที่ยังไม่ดำเนินคดีใดๆ กับตน

 

 

          ด้าน น.ส.รสนา โตสิตระกูล ตัวแทนมูลนิธิสุขภาพไทย กล่าวว่า มูลนิธิได้จัดทำเอกสารชี้แจงกรณีการครอบครองกัญชาของนายเดชา เพื่อยื่นนิรโทษกรรมผู้ครอบครองกัญชา แต่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ให้การยอมรับจึงเตรียมให้ชาวบ้านรวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนรพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลรวบรวมรายชื่อไม่ตำ่กว่า 10 คน เพื่อให้การรับรองนายเดชาขึ้นทะเบียนหมอพื้นบ้าน เพื่อนำไปประกอบการนิรโทษกรรมต่อไป ยืนยันว่าการกระทำของนายเดชาเป็นไปเพื่อศีลธรรมและสิทธิที่ผู้ป่วยควรได้รับ

 

          "เราต้องการให้หน่วยงานรัฐชี้แจงว่าทางมูลนิธิยังสามารถดำเนินโครงการนี้ต่อไปได้หรือไม่ เพื่อศึกษาวิจัยและรวบรวมข้อมูลสำหรับต่อยอดการทำงานในอนาคตต่อไป รวมถึงชี้แจงกับผู้ป่วยที่ต้องรับยากัญชาว่าจะไม่ถูกดำเนินคดีหลังพ้นช่วงนิรโทษกรรม 90 วันไปแล้ว นอกจากนี้ทางมูลนิธิเครือข่าย ได้รับติดต่อจากคณบดีคณะเภสัชกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรพ.อภัยภูเบศธ์ ให้นายเดชา รวมถึงหมอพื้นบ้านร่วมหารือและศึกษาวิจัยกัญชาทางการแพทย์ต่อไป" น.ส.รสนา กล่าว

 


          ทั้งนี้มีรายงานว่า มูลนิธิสุขภาพไทยนำเอกสารยืนยันว่านายเดชาเคยเข้าร่วมประชุมในกิจกรรมของโครงการภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน จ.พระนครศรีอยุธยาในวันที่ 11 ม.ค.2551 และวันที่ 19 มี.ค. 2551 มาส่งมอบให้ป.ป.ส. ส่วนยอดผู้บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือการต่อสู้ทางคดีให้กับนายพรชัยและนายเดชา ขณะนี้มียอดรวมทั้งสิ้น 1,234,919.96 บาท