royal coronation
23 มกราคม 2563
ข่าวทั่วไป

ขยายเส้นทางถนนยางน้ำยางผสมมากกว่า 1 กม.

23 ธันวาคม 2561 - 12:19 น.
ยางพารา,กฤษฏา บุญราช,กยท,ถนนยางพารา
Shares :
เปิดอ่าน 623 ครั้ง

"กฤษฏา"เผยข่าวดีมท.-อปท.ขยายเป้าหมายเส้นทางทำถนนยาง 1 สาย ใช้น้ำยางสดผสมมากกว่า 1 กม. เบื้องต้นโครงการ 1 กม.1 หมู่บ้าน ใช้น้ำยางสด 4.1 หมื่นตันต่อเดือน

 

 

                  23 ธันวาคม  2561 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าขณะนี้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้สำรวจการดำเนินงานของสหกรณ์และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง  

 

                  ที่กยท. รับรองและทำหน้าที่รับซื้อน้ำยางสดจากเกษตรกร หรือแปรรูปน้ำยางข้นเพื่อจำหน่ายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการทำถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราในโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร โดยสรุปปริมาณการรับซื้อน้ำยางสดและกำลังการผลิตและแปรรูปน้ำยางข้นทั่วประเทศจำนวน 41,352ตันต่อเดือนแบ่งตามเขตต่าง ๆ ได้ดังนี้ เขตภาคใต้ตอนบน 5,250 ตันต่อเดือน เขตภาคใต้ตอนกลาง 6,090 ตันต่อเดือน เขตภาคใต้ตอนล่าง 10,984 ตันต่อเดือน เขตภาคกลางและภาคตะวันออก 3,311 ตันต่อเดือน เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนต่อ 1,633 ตันต่อเดือน เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 10,670 ตันต่อดือน และเขตภาคเหนือ 3,414 ตันต่อเดือน


                  นายกฤษฎา กล่าวว่า จังหวัดที่ดำเนินการแล้วได้แก่ สงขลา ตรัง นครศรีธรรมราช อุบลราชธานี อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ เป็นต้น ส่วนที่มีเกษตรกรบางกลุ่มกังวลใจว่า ล่าช้าและต้องการให้องค์กรปกครองส่วนทิ้งถิ่น (อปท.) รับซื้อน้ำยางจากสถาบันเกษตรกรโดยเร็วนั้น การดำเนินการดังกล่าวขึ้นกับความพร้อมของแต่ละอปท. ทั้งด้านงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง 


                 " ล่าสุดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทำหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศว่า ในปีงบประมาณ 2562 นี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการให้อปท.ใช้เงินสะสมของอปท. ดำเนินโครงการนี้ อีกทั้งให้พิจารณานำโครงการและกิจกรรมที่ใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมและอยู่ในแผนพัฒนาทำเสนอสภาท้องถิ่น ในการทำหน้าที่ด้านบริการชุมชนและสังคม  รวมถึงบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเกษตรกร สำหรับการเบิกจ่ายและตรวจรับให้ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย " นายกฤษฏา กล่าว

 

                 ทั้งนี้อธิบดีกรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำชับให้อปท. ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา โดยสามารถใช้ได้ทั้งน้ำยางสดและน้ำยางข้นตามสูตรก่อสร้าง (Job Mix Formular) ของกรมทางหลวงชนบท นอกจากนี้การทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างต้องระบุให้คู่สัญญารับซื้อน้ำยางจากกยท. หรือสถาบันเกษตรกรที่กยท. รับรอง โดยจะต้องระบุแหล่งรับซื้อน้ำยาง ปริมาณ วันที่รับซื้อ ให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัด รายงานเข้ามายังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกเดือนจนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2562 ซึ่งทราบว่าทุกอปท. รายงานสถานการเงินเข้ามาทุกแห่งแล้ว


                  นายกฤษฎา กล่าวว่า ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากกระทรวงมหาดไทยในการสนับสนุนให้อปท. เพิ่มความยาวและสายทางของถนนที่จะก่อสร้างมากกว่า 1 กิโลเมตรและมากกว่า 1 สาย ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้เชิญประชุมอปท. ทั่วประเทศเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับแบบและสูตร ราคากลาง รวมถึงแนวทางการใช้งบประมาณ การตรวจรับงาน โดยทั้งกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมบัญชีกลางมาชี้แจง

 

                  นอกจากนี้ยังได้เชิญสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ป.) และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)มาชี้แนะเกี่ยวกับการใช้งบประมาณ ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายหรือทุจริต ในการนำนโยบายสร้างเสถียรภาพราคายางของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดประโยช์นสูงสุดจะสามารถยกระดับราคายางได้ยั่งยืน และสำคัญที่สุดคือตัวเกษตรกรได้รับประโยชน์โดยตรง

 

 

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ