โรงแรมรามาการ์เด้น - 18 ธ.ค. 61 พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการระวังป้องกันภัยทางไซเบอร์ ตามแนวทางร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พ.ศ. .... และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 : "แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ" เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
         

 

      

      โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 60 คน อาทิ ศูนย์ไซเบอร์ทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย ศูนย์ไซเบอร์กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก ศูนย์ไซเบอร์กรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กองบังคับการกองปราบผู้แทนจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สถาบันนิติเวช ฯลฯ

            พ.ต.อ.ไพสิฐ กล่าวว่า ปัจจุบันอาชญากรรมไซเบอร์มีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี ขณะที่สถาบันการเงินได้หารือกับดีเอสไอถึงข้อกังวลเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้าที่อาจถูกโจรกรรม กระทรวงยุติธรรมได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มอบหมายให้ดีเอสไอบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันแก้ปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ ที่ผ่านมาดีเอสไอมีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องบิตคอยส์  และปฏิบัติการจับกุมการกระทำผิดทั้งการละเมิดสิทธิ์ ฉ้อโกง หลอกลวง  โดยเราจับกุมและสั่งปิดเว็ปไซต์ช่วงบ่าย ปรากฎว่าช่วงเย็นกลับมาเผยแพร่อีกครั้ง ยอมรับว่าแผนประทุษกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้กระทำความผิดมีความซับซ้อน เซิร์ฟเวอร์อยู่ต่างประเทศ ผู้กระทำผิดจึงไม่เกรงกลัวต่อกฏหมายและไม่มีขอบเขตเวลาในการทำผิด ใช้เวลา 2 นาทีสามารถทำผิดหลายเรื่องหลายครั้ง ดังนั้น จึงต้องร่วมกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครื่องมือให้ทันสมัย เพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงป้องกันดักหน้าไม่ให้เกิดอาชญกรรมขึ้นอีก

        

           อธิบดีดีเอสไอ กล่าวด้วยว่า การอบรมวันนี้จะมีการเตรียมความพร้อมและอภิปรายร่าง พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ... ซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวอาจมีการตั้งศูนย์รับเรื่องไซเบอร์ เพื่อรองรับความรุนแรงทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังต้องพัฒนาบุคลากรให้เข้าถึงโลกไซเบอร์ และมีคุณธรรม เพราะการเผยแพร่ข้อมูลความลับเรื่องความมั่นคงทางราชการให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดี จะทำให้เกิดความเสียหายได้ อย่างไรก็ตาม หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องและคดีฟอกเงินเพิ่มเติม

       

           พ.ต.ท.วิชัย สุวรรณประเสริฐ ผอ.กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ เปิดเผยว่า สำหรับดีเอสไอ มีผู้เสียหายเดินทางมาร้องเรียนต่อเนื่องในคดีต่างๆ อาทิ คอลเซ็นเตอร์ ฉ้อโกงประชาชน ละเมิดลิขสิทธิ์ การพนันออนไลน์ โดยปัจจุบันมีการใช้โทรศัพท์มือถือในการสื่อสารทำให้เกิดช่องทางก่อเกิดอาชญากรรม ส่วนการสืบสวนข้อมูลในโลกออนไลน์นั้นยอมรับว่าตรวจสอบค่อนข้างยาก เพราะเซิร์ฟเวอร์กระทำผิดส่วนใหญ่จะอยู่ต่างประเทศจึงต้องมีการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวและพัฒนาบุคลากรที่มีความชำนาญของแต่ละหน่วยงานมาร่วมกันทำงาน

          นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการเตรียมการไซเบอร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า สาระในร่างพ.ร.บ.การรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ ได้มีการแก้ไขเรื่องของการอุทธรณ์ในชั้นศาลให้มีมาตรฐานมากขึ้น และจะมีโครงสร้าง 3 ส่วน ประกอบด้วย ฝ่ายธุรการ, คณะกรรมการเฝ้าระวังภัยคุกคาม  ซึ่งจะมีรองนายกรัฐมนตรีฝ่ยความมั่นคงดูแล ,และคณะกรรมการมาตรการทางเศรษฐกิจ กำกับดูแลศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ซึ่งคาดว่าจะเข้าคณะรัฐมนตรีภายในสัปดาห์หน้า