เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 2 เม.ย. 2561 นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ได้รับแจ้งว่า มีน้ำในคลองชากกอไผ่ หมู่ 8 ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย เน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็น ปลาตายเกลื่อน จึงสั่งการให้ น.ส.กวินา สุวรรณโมลี วิศวกรปฏิบัติการเดินทางไปตรวจสอบ พร้อมกับนายปฐม สีวะรมย์ นิติกร ทต.ชากบก และนายสวรรค์ แสนเพียร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ทต.ชากบก ที่เกิดเหตุ บริเวณสะพานหน้าวัดชากกอไผ่ พบน้ำในคลองมีสีดำ ส่งกลิ่นเหม็น มีปลาตาย และกำลังเริ่มลอยหัวอีกเป็นจำนวนมาก

           ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบโรงงานผลิตขนมปังชื่อดัง ขายทั่วภาคตะวันออก ตั้งอยู่เลขที่ 115/1 ม.8 ต.ชากบก โดยมีนายนรรฆวุฒิ จันทฤทธิ์ ผู้จัดการต้อนรับ และให้ข้อมูลยืนยันว่าทางโรงงานไม่ได้ปล่อยน้ำเสียลงคลองอย่างแน่นอน พร้อมพาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบ่อบำบัดและบ่อพักทั้ง 3 บ่อ

 

           นายสมควร บุญชง อายุ 59 ปี ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 บอกว่า ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเน่าเหม็นในคลองชากกอไผ่ ซึ่งเกิดขึ้นมาบ่อยครั้ง ตั้งแต่มีโรงงานทำขนมปังมาตั้งร่วม 10 ปีแล้ว โดยเฉพาะช่วงที่ฝนตกใหม่ๆ น้ำในคลองจะมีสีดำเน่าเหม็น พอน้ำเน่าปลาตาย น้ำก็ยังซึมเข้าในบ่อน้ำใช้ของชาวบ้านอีกด้วย

           นายสวรรค์ แสนเพียร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ทต.ชากบก กล่าวว่า ได้เข้าตรวจสอบภายในโรงงาน และเดินสำรวจตามเส้นทางน้ำตั้งแต่โรงงานไปถึงคลองบริเวณที่มีน้ำเสีย เบื้องต้นคาดว่าน่าจะเกิดจากสภาพคลองตื้นเขิน น้ำขังในแอ่ง วัชพืช เศษขยะทับถม เน่าเสีย ประกอบกับเหนือคลองยังมีการสร้างสะพาน งานก่อสร้าง อาจมีดินเข้าไปกีดขวางทางน้ำ ซึ่งจะต้องหาทางขุดรอกคลอง ให้น้ำไหลสะดวก โดยจะขอความร่วมมือให้โรงงานผลิตขนมปังช่วยในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เช่น การใช้สารอีเอ็ม หรือปูนขาวบำบัดน้ำเสียในคลอง และการขุดลอกคลอง เป็นต้น

 

           ด้าน นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง กล่าวว่า โรงงานผลิตขนมปังนั้นอยู่ประเภท 2 ซึ่งท้องถิ่นจะเป็นผู้ดูแล และอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นพี่เลี้ยง หลังจากเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย และท่อน้ำทิ้งภายในโรงงาน พบว่าทางโรงงานได้ปิดระบบท่อน้ำทิ้งไม่ให้ไหลลงคลองสาธารณะมาเป็นเวลานานแล้ว แต่ได้แนะนำให้เทศบาลชากบก ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่ เข้าสั่งการให้โรงงานปิดท่อน้ำทิ้งอย่างถาวร เพื่อขจัดความกังวลของชาวบ้าน และให้โรงงานทำแบบรายงานปริมาณน้ำเข้า-ออกทั้งหมด ซึ่งจะทำให้ทราบว่าโรงงานมีน้ำใช้ น้ำทิ้งปริมาณเท่าไหร่ บริหารจัดการน้ำทั้งหมดอย่างไร