วันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ในตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา กำลังได้รับความเดือดร้อน หลังจากชาวนาในพื้นที่เตรียมไถนาปรับสภาพดินเพื่อรอการเพาะปลูกข้าวนาปีเร็วกว่าปกติ อีกทั้งยังพบว่าชาวนาส่วนใหญ่ต่างจุดไฟเผาตอซังข้าวและหญ้าแห้งในที่นาของตนเองเป็นจำนวนมาก ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ หลายราย จำเป็นต้องนำสัตว์เลี้ยงของตนเองมาเลี้ยงกินหญ้าตามไหล่ทาง ซึ่งได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้องคอยเฝ้าระวังไม่ให้รถชนโค กระบือ

              โดยนายสมชัย ศรีนอก อายุ 63 ปี เกษตรกรผู้เลี้ยงโครายหนึ่ง ในตำบลเมืองคง กล่าวว่า ในปีนี้ชาวนาจุดไฟเผาตอซังข้าวกันเป็นจำนวนมาก แถมยังไถนาปรับหน้าดินเร็วกว่าทุกปี อีกทั้งยังพบว่าในปีนี้ภัยแล้งมาเร็วกว่าทุกปี ตนเองจำเป็นต้องนำโค เดินทางไกลมาเลี้ยงตามไหล่ถนน เป็นระยะทางไปกลับหลายกิโลเมตร รวมทั้งต้องคอยยืนเฝ้าระวังไม่ให้โคของตนเองข้ามถนนไปมา เนื่องจากเกรงว่ารถที่สัญจรผ่านไปมาจะชนเข้ากับโคที่ยืนกินหญ้าอยู่ริมถนน ขณะเดียวกันปริมาณน้ำตามคลองน้ำที่อยู่ตามทุ่งนา ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ใช้เลี้ยงโค กระบือ ในพื้นที่ ก็เริ่มแห้งลงอย่างรวดเร็ว โดยเกษตรกรหวั่นว่า ปีนี้ภัยแล้งน่าจะยาวนานกว่าทุกปีที่ผ่านมา และจะส่งผลกระทบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ในระยะยาว