11 ม.ค.61  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมีพล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม จากนั้น พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ขณะนี้การทำรายงานเรื่องค้ามนุษย์ใกล้เสร็จสิ้นแล้ว จะมีการสรุปรายงานให้กระชับเหลือ 50 หน้า ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี เราคาดหวังว่าการพิจารณาสหรัฐอเมริกาจะปรับอันดับเราให้ดีขึ้น เพราะตอนนี้การทำงานอะไรต่าง ๆ ไม่ติดขัดแล้ว

           พล.อ.อนันตพร กล่าวว่าการประชุมวันนี้เป็นการสรุปรายงานการค้ามนุษย์ซึ่งจะส่งให้นายกฯ พิจารณาในวันที่ 15 ม.ค.นี้ ก่อนส่งให้สหรัฐฯ ในวันที่ 31 ม.ค.นี้ โดยที่ประชุมได้ให้ความเห็นสำคัญหลายเรื่องและจะนำไปสรุปในวงเวิร์คช็อปอีกครั้งในวันที่ 12-14 ม.ค.นี้ อย่างไรก็ตาม รายงานฉบับนี้จะนำข้อทักท้วงที่ผ่านมา มาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ ทั้งเรื่องการลงโทษข้าราชการที่ทำผิด  การช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อ รวมถึงเร่งรัดดำเนินคดี จะมีการแยกแยะชัดเจนว่าคดีใดเป็นคดีทั่วไปหรือค้ามนุษย์

            "รายงานฉบับนี้ถือว่าสมบูรณ์มากและดีที่สุดเท่าที่เคยทำมา มั่นใจสหรัฐฯ จะขยับจากอันดับเทียร์ 2.5 เฝ้าระวัง เป็น เทียร์ 2" พล.อ.อนันตพร กล่าว