31 ต.ค.60 พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์. อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยความคืบหน้าหลังจากสั่งการไปยังเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ 142 แห่งให้ทำการสำรวจผู้ต้องขังที่ต้องโทษคุมขังในคดีผลิต ดัดแปลงสิ่งเทียมอาวุธปืนว่า ล่าสุดผลการสำรวจพบผู้ต้องขังในคดีผลิตและครอบครองปืนเถื่อนทั้งหมดจำนวน 11 ราย จึงได้มอบหมายให้แต่ละเรือนจำกลับไปตรวจสอบประวัติเบื้องต้นเพื่อรวบรวมประวัติรายชื่อ พร้อมพฤติการณ์แห่งคดี เพื่อจัดส่งให้กรมสรรพาวุธทหารบก โดยกรมราชทัณฑ์และกรมสรรพาวุธทหารบกจะร่วมกันพิจารณาเชิงลึกเจาะจงลงไปในผู้ต้องขังแต่ละรายว่า ควรได้รับการส่งเสริมทักษะเฉพาะอย่างไร

             อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวอีกว่า โครงการฝึกอบรมนักโทษในคดีผลิต ดัดแปลงสิ่งเทียมอาวุธปืน ให้เป็นอาวุธปืนที่สามารถใช้งานได้ ให้ได้รับการอบรมในทางที่ถูกต้อง เพื่อนำมาช่วยงานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหมเป็นแนวคิดที่ดี ดังนั้นจึงได้สั่งการให้มีการสำรวจเพิ่มเติมว่า ยังมีผู้ต้องขังที่เข้าข่ายหรือต้องโทษในคดีเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับการผลิตอาวุธปืนเถื่อนอีกหรือไม่ และเชื่อว่าผู้ต้องขังในคดีดังกล่าวมีจำนวนแค่หลักสิบเท่านั้น ไม่ได้มีมากเป็น 100 ราย