10 ต.ค.60-ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอปรับเปลี่ยนกำหนดวันจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต โครงการ “จิตอาสาร่วมทำดี บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เป็นวันที่ 12-25 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถ.อังรีดูนังต์ โดยปิดทำการวันที่ 26 ตุลาคม 2560 แต่ยังจ่ายเลือดให้กับโรงพยาบาล ตามปกติ 24 ชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดี และถวายอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

           และเนื่องจากมีการปิดการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครหลายเส้นทาง จึงอาจไม่สะดวกในการเดินทางมาบริจาคเลือด

ที่มา : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สอบถามโทร.02 256 4300