24 ส.ค. 60 - เจ้าหน้าที่โชว์เครื่อง วิทยุสื่อสารระบบดิจิตอล นำมาใช้ในงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร
ในวันอ่านคำพิพากษาในคดีที่อัยการเป็นโจทก์ยื่นฟ้องน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 25 ส.ค.นี้ ณ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 

ภาพ / ปราโมทย์ พุทไธสง (Pramote Putthaisong)
#NationPhoto #วิทยุสื่อสารระบบดิจิตอล#ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง