10 ส.ค. 60 - พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ​​จากความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกองทัพไทย-สหรัฐอเมริกา ที่มีมาอย่างยาวนาน เป็นผลให้เกิดความร่วมมือด้านการทหารระหว่างกองทัพบกของทั้งสองประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดกองทัพบกไทยและกองทัพบกสหรัฐอเมริกา ได้จัดการฝึกผสมรหัส "Hanuman Guardian 2017" ในระหว่างวันที่ 8 – 25 สิงหาคม 2560ในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี และ จ.ลพบุรี

          โดย ​​"Hanuman Guardian 2017" ในปีนี้เป็นการฝึกผสม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้านการทหารมุ่งเน้นสร้างความชำนาญในเรื่องการรักษาความปลอดภัย การบรรเทาภัยพิบัติ และการรักษาสันติภาพ ​​โดยการฝึกประกอบด้วย การฝึกฝ่ายอำนวยการระดับกองพัน, การฝึกทางยุทธวิธีระดับกองร้อย, ปฏิบัติการทางทหารในสิ่งปลูกสร้าง, การรักษาสันติภาพ, การฝึกต่อต้านวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง, ฝึกค้นหาและกู้ภัย รวมทั้งการฝึกความร่วมมือด้านการแพทย์และการรักษาพยาบาล​
          ในส่วนของกองทัพบกมอบให้ กองทัพภาคที่ 1 เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก จัดกำลังพลจากกองพลทหารราบที่ 9 , กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์, หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ, กรมแพทย์ทหารบก, ศูนย์การบินทหารบก และกรมสรรพาวุธทหารบก จำนวน 725นาย เข้าร่วมการฝึก สำหรับฝ่ายสหรัฐอเมริกา จัดกำลังจากกองกำลังทางบกสหรัฐอเมริกาประจำภาคพื้นแปซิฟิก (USARPAC) จำนวน 683 นาย และจะมีพิธีเปิดการฝึกในวันที่ 15 ส.ค. 2560 เวลา 11.00 น. ณ กองพลทหารราบที่ 9  จ.กาญจนบุรี โดย พล.ท อภิรัชต์ คงสมพงษ์ แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธาน

          การฝึกผสม รหัส "Hanuman Guardian 2017" ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการฝึกที่จัดต่อเนื่องภายใต้ความความมือทางทหารของทั้งสองประเทศแล้ว ยังเป็นการฝึกที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถ และพัฒนาศักยภาพของกำลังทหารเพื่อให้สามารถรับมือกับภัยพิบัติและภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ที่สำคัญเป็นการย้ำถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศที่ยังคงเดินหน้าต่อไป บนพื้นฐานของการเป็นมิตรประเทศที่ดีต่อกันเสมอมา.