นายศิริชัย วัฒนโยธิน ประธานศาลอุทธรณ์ เปิดเผยว่า ในวันนี้ (12 ก.ค.) เวลา 11.00 น. ตนจะแถลงข่าวกรณีที่ทราบข่าวเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) จะตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง โดยจะแถลงที่ห้องทำงานชั้น 3 อาคารศาลอุทธรณ์ ถ.รัชดาภิเษก

           ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมก.ต.วันนี้ที่มีนายวีระพล ตั้งสุวรรณประธานศาลฎีกา ประธานการประชุม ก.ต. มีรายงานว่านอกเหนือจากวาระพิจารณาการลงมติตั้งนายชีพ จุลมนต์ เป็นประธานศาลฎีกาคนที่ 44 แล้ว ที่ประชุมยังได้มีการอภิปรายถึงการสอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นอันสืบเนื่องจากกรณีที่นายศิริชัย วัฒนโยธิน ประธานศาลอุทธรณ์ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นเป็นประธานศาลฎีกาเนื่องจากคุณสมบัติไม่เหมาะสม จากเหตุของการปฏิบัติราชการ ซึ่งมีต้นเรื่องมาจากรายงานความเห็นการกลั่นกรองคุณสมบัติโดยคณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมด้วย ซึ่งที่ประชุม ก.ต.เสียงข้างมาก มีความเห็นเสนอว่าควรตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในเบื้องต้น

             ขณะเดียวกันในที่ประชุม ก.ต.ยังมีการอภิปราย ที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) จัดสรรตำแหน่ง “ ที่ปรึกษาประธานศาลฎีกา” ขึ้นมาในการโยกย้ายครั้งใหม่นี้ด้วย ซึ่งหากมีการเปิดตำแหน่งนี้ขึ้นมาก็จะเป็นครั้งแรก

             โดยรายงานข่าวแจ้งว่า วันเดียวกันก็มีการประชุม ก.บ.ศ.ที่มีนายวีระพล ประธานศาลฎีกา เป็นประธาน ก.บ.ศ. เพื่อพิจารณาเรื่องที่ประชุม ก.ต.เสนอการจัดสรรตำแหน่ง ที่ปรึกษาประธานศาลฎีกาขึ้นมาด้วย ขณะที่ยังไม่มีท่าทีชัดเจนออกมาจากที่ประชุม ก.บ.ศ.ว่าจะดำเนินการเปิดตำแหน่งนี้เมื่อใด อย่างไร

          อย่างไรก็ดีสำหรับการแต่งตั้งโยกย้ายผู้พิพากษานั้น หลังจากที่มีการแต่งตั้งประธานศาลฎีกาแล้ว ก.ต.จะประชุมเพื่อพิจารณาบัญชีแต่งตั้งโยกย้าย สับเปลี่ยนตำแหน่งอื่นๆ ต่อไป โดยจะมีตำแหน่งรองประธานศาลฎีกา และผู้พิพากษาระดับชั้นต่างๆ ซึ่ง ก.ต. จะประชุมอีกครั้งในจันทร์วันที่ 17 ก.ค.นี้ เวลา09.30น. ต้องรอดูว่าจะมีการแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์นี้ด้วยหรือไม่