พลโท อาวุธ เอมวงศ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกพลฉุดชักราชรถ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใช้ยอดกำลังพลทั้งจริงและสำรองทั้งหมด 441 นาย แบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่ กำลังพลในการฉุดชักราชรถพระนำ และ พระมหาพิชัยราชรถ สำหรับการฝึกซ้อมตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม - 15 กันยายน 2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 ท่ี โรงเรียนทหารสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร / ภาพ ชาลินี ถิระศุภะ Nation Photo