ข่าว

กอ.รมน.เร่งเดินหน้า ตั้งศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

กอ.รมน.เร่งเดินหน้า ตั้งศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กอ.รมน. เร่งเดินหน้า จัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง”สร้างคุณภารชีวิตประชาชน 77 จังหวัด

 

          3 พ.ย.59-พล.ท.วิษณุ ไตรภูมิ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงแห่ง (ศปป.1 กอ.รมน.) แถลงข่าว ภารกิจการบูรณาการวางแผนงาน อำนวยการ ประสานปฏิบัติและกำกับดูแลงานราชของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งรัฐ ในเรื่องการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ได้ดำเนินการร่วมกันหน่วยงานต่างๆในการปลูกฝังอุดมการณ์และเผยแพร่พระราชกรณียกิจภายใต้กรอบงานของรัฐบาล

          พล.ท.วิษณุ กล่าวว่า ส่วนการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้องการให้ขยายผลโครงการพระราชดำริให้ขยายไปในวงกว้าง คือจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงใน 8 หมื่นหมู่บ้านทั่วประเทศ เพื่อให้ขับเคลื่อนและเกิดความยั่งยืน ทาง ศปป.1 กอ.รมน. จึงร่วมกับการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ถือเป็นสถาบันศึกษาเชื่อมโยงโดยตรงในระดับหมู่บ้าน ในการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ กอ.รมน.4 กองทัพภาค จำนวน 34 โครงการ และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบล จำนวน 7,424 แห่งทั่วประเทศ พร้อมฝึกอบรมครู กศน.ตำบล และขยายผลสู่ประชาชนในทุกพื้นที่

          “สำหรับการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาตินั้น ขณะนี้ทาง ศปป.1 กอ.รมน. เตรียมจะร่างแผนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนไทยชาติปี2561สานต่องานของ คสช. โดยบูรนาการร่วมกันกับทุกหน่วยงาน ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่มีอีกแล้ว ที่คนไทยและต่างชาติได้เทิดทูลพระบาทสมเด็จพระปรมมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการสร้างความสมานฉันท์ ไร้ซึ่งความแตกแยกในสังคมไทย มีเพียงความเป็นหนึ่งเดียว” พล.ท.วิษณุ กล่าว

          พล.ท.พิษณุ กล่าวอีกว่า ศปป.1กอ.รมน. ต้องการฟื้นฟูและสร้างคุณภาพชีวิตให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืนให้กับประชาชนทั้ง 77 จังหวัด ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล และแผนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฉบับที่ 12 พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว สร้างความรักความสามัคคี เนื่องจากโครงการพระราชดำริอยู่คู่ประเทศไทย 70 ปี และเป็นสิ่งที่ทำให้ทั่วโลกรู้จัก เราทุกคนต้องช่วยกันสืบสานต่อไป.

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง