ข่าว

“เครือข่ายสลัม4ภาค” ร้อง UN-บิ๊กตู่ แก้ปัญหาที่อยู่คนจน

“เครือข่ายสลัม4ภาค” ร้อง UN-บิ๊กตู่ แก้ปัญหาที่อยู่คนจน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

“เครือข่ายสลัม 4 ภาค” จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องใน "วันที่อยู่อาศัยโลก ร้อง" “UN-ประยุทธ์” แก้ปัญหาที่อยู่อาศัยคนจน ด้านปลัดพม. ยัน รบ.จัดทำแผนระยะ10ปีไม่ทอดทิ้ง

          3 ต.ค.59 -- กลุ่มเครือข่ายสลัม 4 ภาค ร่วมกับกลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ยอดประมาณ 1,000 คน นำโดย นางนุชนารถ แท่นทอง ประธานเครือข่ายสลัม 4 ภาค , นายจำนงค์ หนูพันธ์, นายสุชิน เอี่ยมอินทร์, นายคมสันต์ จันทร์อ่อน, นายจำนงค์ จิตรนิรัตน์ และ ชาญวิทย์ อร่ามฤทธิ์ ผู้ประสานงานกลุ่ม ได้รวมตัวกันบริเวณหน้าองค์การสหประชาชาติ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก วันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 3 ต.ค.59 

 

      “เครือข่ายสลัม4ภาค” ร้อง UN-บิ๊กตู่ แก้ปัญหาที่อยู่คนจน

 

           ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มได้ จัดรูปขบวนรณรงค์หน้าองค์การสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก เวลา 09.30 ตัวแทนฯออกจากอาคาร UN ร่วมกิจกรรมรณรงค์ด้านหน้าอาคารยูเอ็นเครือข่ายสลัม 4 ภาค พร้อมทั้งอ่านสาส์นถึง นายบัน คี มูน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ถึงสถานการณ์ปัญหาที่อยู่อาศัยในประเทศไทย และข้อเสนอยื่นต่อผู้แทนยูเอ็น               

 

    “เครือข่ายสลัม4ภาค” ร้อง UN-บิ๊กตู่ แก้ปัญหาที่อยู่คนจน  

 

“เครือข่ายสลัม4ภาค” ร้อง UN-บิ๊กตู่ แก้ปัญหาที่อยู่คนจน                           

          จากนั้นเวลา 10.00 น. ได้เคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาล (ประตู 5 ทำเนียบรัฐบาล ถนน ราชดำเนินนอก ฝั่งตรงข้ามกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินให้ผู้มีรายได้น้อย ต่อมาในเวลา 10.47 น. ได้จัดตัวแทน จำนวน 20 คน เข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สำนักงาน ก.พ. เพื่อหาแนวทางการสนับสนุนด้านที่อยู่อาศัย ความมั่นคงด้านที่ดิน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเครือข่ายสลัม 4 ภาค โดยมี ผู้แทนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, ผู้แทนกระทรวงการคลัง, ผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน), ผู้แทนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ผู้แทนกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมประชุม โดยมี นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม                       

          ทั้งนี้ นายไมตรี อินทุสุตปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ชี้แจงกับผู้ชุมนุมสลัม 4 ภาค ยืนยันว่า รัฐบาลจัดแผนที่อยู่อาศัย 10ปี  และรับปากไม่ทอดทิ้ง ประชาชน    

       

    “เครือข่ายสลัม4ภาค” ร้อง UN-บิ๊กตู่ แก้ปัญหาที่อยู่คนจน      

 

                  “เครือข่ายสลัม4ภาค” ร้อง UN-บิ๊กตู่ แก้ปัญหาที่อยู่คนจน                                                 

          โดยที่ประชุมได้พิจารณาข้อเรียกร้องของเครือข่ายสลัม 4 ภาค เพื่อให้มีการสนับสนุนด้านที่อยู่อาศัยของคนจน 3 ด้านหลักคือ 1.ด้านที่อยู่อาศัย คือ 1.1 โครงการของรัฐที่สนับสนุนการ พัฒนาด้านที่อยู่อาศัยโดยรัฐบาลต้องมีนโยบายให้การประปาและการไฟฟ้าดำเนินการต่อขยายระบบประปาและไฟฟ้าเพื่อให้บริการในพื้นที่โครงการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากชาวบ้าน เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับคนจน ซึ่งประธานในที่ประชุมได้ขอให้กลุ่มส่งรายละเอียดข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ทั้งในส่วนภูมิภาคและนครหลวง ส่งให้คณะกรรมการติดตามการดำเนินการ ที่มีภาครัฐ ภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหา 

                                                                         

           1.2 โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบในด้านที่อยู่อาศัยต่อชุมชน ทางรัฐบาลต้องบวกงบประมาณในการดำเนินการในส่วนนี้เป็นต้นทุนของโครงการด้วยเช่นโครงการพัฒนาระบบรางในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่ได้มีการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนที่ได้รับผลกระทบกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนซึ่งต้องนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้การสนับสนุนในการแก้ปัญหา ซึ่งมติที่ประชุม ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

                  

           2.ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนเมือง คือ 2.1 ขอให้รัฐบาลผลักดันให้มีการออกกฎหมายบำนาญแห่งชาติ เพื่อให้ผู้สูงอายุครรภ์มีหลักประกันทางรายได้ขั้นพื้นฐานสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างไม่ยากลำบาก ซึ่งมติที่ประชุม รับข้อเสนอไว้เพื่อดำเนินการ 2.2 ขอให้รัฐบาลสนับสนุนระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้โดยไม่เก็บค่ารักษาพยาบาลปลายทางและต้องพัฒนาระบบสุขภาพทุกระบบให้มีคุณภาพเท่าเทียมกัน โดยมติที่ประชุม รับข้อเสนอไว้เพื่อดำเนินการ 

                               

          2.3 ระบบหลักประกันสุขภาพต้องให้สิทธิการรักษาพยาบาลครอบคลุมถึงกลุ่มที่ยังไม่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้โดยให้มีการจัดตั้งกองทุนรักษาพยาบาลสำหรับผู้เข้าไม่ถึงสิทธิ์ ซึ่งมติที่ประชุม รับข้อเสนอไว้เพื่อดำเนินการ 

                            

           3. ด้านการแก้ไขปัญหาที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและทำกิน 3.1 ให้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน (ปจช.) และเดินหน้าการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินตามนโยบายโฉนดชุมชนโดยการส่งมอบพื้นที่นำร่องสำหรับชุมชนที่อยู่ในที่ดินสาธารณะที่ผ่านกระบวนการขั้นตอนพิจารณาของคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชนและเร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติสิทธิชุม ชนและการจัดการทรัพยากร มติที่ประชุม รับทราบ ความคืบหน้าการดำเนินการ 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง