ข่าว

MEA เนรมิตถนนสวยไร้เสาสายถนนสารสินในคืนเดียว

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานงาน "MEA เนรมิตถนนสวยไร้เสาสายถนนสารสินในคืนเดียว" พร้อมด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

วันนี้ (8 มีนาคม 2567) นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะประธานกรรมการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานงาน "MEA เนรมิตถนนสวยไร้เสาสายถนนสารสินในคืนเดียว" พร้อมด้วย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารหน่วยงานภาคีเครือข่าย โดยมี นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA กล่าวรายงานผลความสำเร็จโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ถนนสารสิน ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 

นายขจร กล่าวว่า โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญของรัฐบาล ที่จะช่วยพัฒนาเสถียรภาพ และความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ให้มีความมั่นคง และเป็นการเตรียมพร้อมรองรับความต้องการการใช้ไฟฟ้าของภาคธุรกิจและหน่วยงานเอกชน ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงช่วยเสริมสร้างทัศนียภาพของกรุงเทพมหานคร ให้มีความสวยงาม ตลอดจนช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ ถนนสารสิน ซึ่งเป็นหนึ่งในถนนสำคัญด้านเศรษฐกิจ แวดล้อมด้วยสถานที่สำคัญด้านธุรกิจ และสถานที่สำคัญทางราชการ รวมถึงโรงพยาบาล และสวนลุมพินี สวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางเมืองที่มีประชาชนเดินทางมาใช้พื้นที่จำนวนมาก ความสำเร็จในครั้งนี้จึงส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และภาพรวมของประเทศ

 

MEA เนรมิตถนนสวยไร้เสาสายถนนสารสินในคืนเดียว

 

 

การรื้อถอนเสาไฟฟ้าจำนวนกว่า 80 ต้น ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา ตลอดแนวถนนสารสิน ระยะทาง 0.8 กิโลเมตร ตั้งแต่แยกถนนราชดำริ - แยกถนนวิทยุ ยังเป็นการระดมกำลังทีมงานเพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อลดผลกระทบด้านการจราจร และผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ ความสำเร็จที่เกิดขึ้น ถือเป็นความร่วมมือจากทุกฝ่าย สามารถต่อยอดไปสู่การร่วมกันพัฒนาระบบสาธารณูปโภคอื่น ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 

MEA เนรมิตถนนสวยไร้เสาสายถนนสารสินในคืนเดียว

 

ผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศ เป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ถนนสารสิน เป็นถนนที่เชื่อมต่อจาก ถนนราชดำริ ซึ่ง MEA ได้ดำเนินโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้ว และหลังจากนี้ MEA ยังคงดำเนินการในพื้นที่ ถนนหลังสวน อีกระยะทาง 1.3 กิโลเมตร (แยกถนนเพลินจิต – แยกถนนสารสิน) กำหนดรื้อถอนเสา-สายไฟฟ้า ในช่วงกลางปี 2567 หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะทำให้เส้นทางสายไฟฟ้าใต้ดินเชื่อมต่อ กับถนนเพลินจิต ขณะที่เส้นทาง ถนนวิทยุ ยังมีแผนที่จะเริ่มดำเนินโครงการสายสื่อสารใต้ดินในปี 2567 ก่อนที่จะดำเนินการด้านสายไฟฟ้าใต้ดิน ในลำดับต่อไป

 

MEA เนรมิตถนนสวยไร้เสาสายถนนสารสินในคืนเดียว

 

 

 

MEA เนรมิตถนนสวยไร้เสาสายถนนสารสินในคืนเดียว

 

ด้านแผนงานภาพรวมโครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศ เป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของ MEA ในปัจจุบัน มีระยะทางดำเนินโครงการทั้งสิ้น 313.5 กิโลเมตร มีเป้าหมายก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ภายในปี 2572 โดยขณะนี้ สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จรวม 73.4 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่สำคัญในถนนต่าง ๆ เช่น ถนนสีลม ถนนสุขุมวิท ถนนพหลโยธิน ถนนพญาไท ถนนพระราม 1 ถนนราชดำริ ถนนราชวิถี ถนนราชปรารภ ถนนศรีอยุธยาถนนสวรรคโลก ถนนสาธุประดิษฐ์ และถนนสว่างอารมณ์ เป็นต้น ขณะเดียวกันมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 240.1 กิโลเมตร เช่น โครงการพระราม 3 โครงการรัชดาภิเษก โครงการถนนพระราม 4 และโครงการก่อสร้างตามแนวรถไฟฟ้าสายสีต่าง ๆ 

 

MEA เนรมิตถนนสวยไร้เสาสายถนนสารสินในคืนเดียว

 

MEA เนรมิตถนนสวยไร้เสาสายถนนสารสินในคืนเดียว

 

MEA เนรมิตถนนสวยไร้เสาสายถนนสารสินในคืนเดียว

นอกจากนี้ MEA ยังได้นำเสาไฟฟ้าที่รื้อถอน ไปใช้ในโครงการปรับปรุง และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน และการทำแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง MEA’s Model อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเพิ่มการสะสมของตะกอนหลังเขื่อน ส่งผลให้ต้นกล้า และลูกไม้ประเภทไม้โกงกาง รวมถึงพรรณไม้น้ำต่าง ๆ ที่อยู่หลังแนวป้องกันมีปริมาณหนาแน่นขึ้น และช่วยให้สัตว์น้ำนานาพันธุ์ และนกนานาชนิด มีแนวโน้มการอยู่รอดเพิ่มขึ้น

 

MEA เนรมิตถนนสวยไร้เสาสายถนนสารสินในคืนเดียว

 

อย่างไรก็ตาม การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างมาก ซึ่ง MEA ได้ร่วมวางแผนการดำเนินงานร่วมกับ กทม. และ สตช. เพื่อลดผลกระทบทั้งในด้านแผนงานการก่อสร้างที่ไม่ซ้ำซ้อน ตลอดจนประชาสัมพันธ์ และร่วมหาแนวทางจำกัดผลกระทบด้านการจราจรให้เหลือน้อยที่สุด

 

MEA เนรมิตถนนสวยไร้เสาสายถนนสารสินในคืนเดียว

 

โดยทั้งหมดยังคงอยู่บนมาตรการความปลอดภัยที่ MEA กำหนด นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือกับ NT และสำนักงาน กสทช. ร่วมนำสายสื่อสารลงใต้ดิน โดยการประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการสายสื่อสารร่วมดำเนินภารกิจดังกล่าวโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับทั้งระบบไฟฟ้า และระบบโทรคมนาคมที่มั่นคง ตลอดจนสร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้กับเมืองมหานครต่อไป

 

#สายไฟฟ้าใต้ดิน #สารสิน #เนรมิตสารสิน 
#ถนนสวยไร้เสาสาย #MEA #การไฟฟ้านครหลวง
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ