ข่าว

The People ประกาศความสําเร็จ Shall We Sleep 2024 คุณภาพการนอนสำคัญต่อชีวิต

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

The People ประกาศความสําเร็ จ Shall We Sleep 2024 : Wellness Night from Dusk till Dawn ย้ำคุณภาพการนอนสําคัญต่อชีวิตที่ดีของผู้คน

 

 

งาน Shall We SLEEP 2024

The People จับมือพาร์ทเนอร์ จัดงาน Shall We SLEEP 2024: Sleepless Societies Forum Wellness Night from Dusk till Dawn ‘ชวนคุณมาทำให้คืนนี้ให้ดี ที่สุด! เพื่อการนอนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น’ เพื่อตอกย้ำการสร้างประสบการณ์ พร้อมกับยกระดับการนอนหลับที่ดี มีคุณภาพแบบ 360 องศา โดยงานดังกล่าวมีขึ้นเมือวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 - 17.00 น. ณ เดอะ คริสตัล บ็อกซ์ (The Crystal Box) ชั้น 19 เกษร เออร์เบิน รีสอร์ท (Gaysorn Urban Resort) ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร

‘อนันต์ ลือประดิษฐ์ ’ บรรณาธิการอํานวยการ และผู้ร่วมก่อตั้ง The People ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ ของการจัดงานเสวนาเกี่ยวกับการนอนเป็นครังที 2 และภาพรวมของงาน Shall We SLEEP 2024 ว่า "The People สนใจเรื่องราวของคนในทุก ๆ มิติ และการนอนเปนหนึ่งในมิติที่สําคัญ แต่สําหรับบางคนคิดว่า 24 ชั่วโมงเป็นเวลาที่น้อยเกินไป จึงปล้นเวลานอนของตัวเองไปทํากิจกรรมอื่น ซึ่งความจริงแล้ว การนอนถือเป็นสิ่งสําคัญต่อการดํารงชีวิตของผู้คน ดังนัน จึงถึงเวลาแล้วที่เราต้องสนใจเรื่องการนอน เพื่อให้วันพรุ่งนี้ของเราดีขึ้น”

 

 

ทักษอร คงคาประเสริฐ Managing Director Anya Meditec

ทักษอร คงคาประเสริฐ Managing Director Anya Meditec ได้ขึ้นกล่าวในหัวข้อ ‘From Dusk till Dawn คุณภาพชีวิตที่ดี กับคุณภาพการนอนที่ดีเปนเรื่องเดียวกันว่า “ปัญหาเรื่องการนอนเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคน แต่มักถูกมองข้ามไปทั้ง ๆ ที่ส่งผลต่อผู้คน และการนอนที่ไม่มี คุณภาพก็มีผลในหลายเรื่อง เช่น การหลับในเวลาขับรถ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ เป็นต้น ซึ่งหากอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดี ควรเริ่มจากการนอนที่ดีด้วย”
.
ณัฐวุฒิ ศรีหมอก หรือ กอล์ฟ FHERO แรปเปอร์หนุ่ม ได้แชร์ประสบการณ์จริงด้านการนอนในหัวข้อ ‘การนอนที่ดี คือจุดเริ่มต้นของพลังในการสร้างสิ่งที่ดีในชีวิต’ว่า“ตั้งแต่เกิดมาเราหายใจได้ กินได้ นอนหลับได้ นั่นคือสิ่งที่ได้ฟรี ๆ ไม่ต้องลงทุน จน
วันหนึ่งรู้สึกว่านอนไม่พอต้องนอนวันละ 20 ชั่วโมง รวมถึงมีอาการกรนดังมากเหมือนคนจมน้ำ เหมือนคนจะตาย จนได้ไปทํา Sleep Test ทําให้เห็นสถิติการนอนของตัวเองคือ หยุดหายใจทุกครึ่งนาที จากนั้นเลยสํานึกเลยว่า ถ้าวันหนึ่งหายใจเอง
ยังไม่มีปัญญาเลย ชื่อเสียงเงินทองจะมีประโยชน์ อะไร ทําให้ หันมาใส่ใจกับการนอนมากขึ้น”

จากนั้นมาถึงเวทีเสวนาในหัวข้อ ‘ชวนคุณมาทําคืนนี้ให้ดีที่สุด! ถอดรหัสลับการนอน จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นทุกเช้า’ จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขาที่เกี่ยวข้องกับการนอน ประกอบด้วย นพ.ชาญสิริ เสกสรรค์ วิริยะ แพทย์เฉพาะทางด้านหู คอ จมูก และเวชศาสตร์การนอนหลับ,นพ.ฉัตรกรินทร์ เทพวิมลเพชรกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์การนอนหลับ และอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ , ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ผศ. ดร.ทิพย์นภา หวนสุริยา รองคณบดี แขนงวิชาจิตวิทยาธุรกิจ และผู้อํานวยการหลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา ซึ่งต่างเห็นตรงกันว่าการนอนเป็นสิ่งสําคัญและไม่ได้ส่งผลกระทบต่อร่างกายของคนเราเท่านั้นยังมีผลกระทบในมิติต่างๆ ดังนั้นการนอนที่ดีมีคุณภาพจึงเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ดี

จากนั้นเป็นเวที Special Talk ในหัวข้อ ‘Wellness Night from Dusk till Dawn เปิดประสบการณ์ การนอนหลับ ที่จะเปลี่ยนให้ผู้คนมีสุขภาพดียิ่งขึ้น

Shall We Sleep 2024: Wellness Night from Dusk till Dawn เป็นความร่วมมือระหว่าง The People สื่อออนไลน์รุ่นใหม่ ที่นําเสนอเนื้อหาสร้างสรรค์จากเรื่องราวของ ‘คน’ ในทุกมิติ และแบรนด์ชั้นนําที่ให้ ความสําคัญในเรื่องการนอนหลับที่ดี ที่จะมาร่วมเปลี่ยนประสบการณ์ การนอนหลับอย่างมีคุณภาพ เพื่อยกระดับให้ ผู้คนมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น  ไม่ว่าจะเปน Anya Meditec ศูนย์รวมสุขภาพสําหรับป้องกันสภาวะหยุดหายใจระหว่างนอนหลับ และบําบัดผู้ที่นอนหลับไม่ดีจากความเครียดหรือจากสิ่งที่มากระทบจิตใจรุนแรง

ทั้งนี้  Shall We Sleep 2024: Wellness Night from Dusk till Dawn เป็นอีกหนึ่งในวิสัยทัศน์ของ The People ที่จะนําเสนอเนื้อหาสร้างแรงบันดาลใจเรื่อง ‘คน’ อันนําไปสู่เปลี่ยนแปลงทําให้ ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้นไปด้วยกัน

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถ ติดตามได้ ที่  https://www.thepeople.co
 

logoline