ข่าว

กปภ. ครบรอบ 45 ปี แห่งการสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดงานเนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 45 ปี เดินหน้าขับเคลื่อนและสร้างความยั่งยืนสู่สังคมผ่านการมอบอาชีพและสร้างรายได้

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดงานเนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 45 ปี เดินหน้าขับเคลื่อนและสร้างความยั่งยืนสู่สังคมผ่านการมอบอาชีพและสร้างรายได้ การมอบน้ำประปาสะอาดแก่ประปาท้องถิ่น การมอบความช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย และการขยายเขตพื้นที่ให้บริการน้ำประปา ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์2567 ณ อาคารประปาวิวัฒน์ การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

 

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดงานเนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 45 ปี

 

นายจักรพงศ์ คำจันทร์ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กปภ. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย ให้บริการน้ำประปาในพื้นที่ 74 จังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ และพื้นที่ที่บริหารจัดการโดย อปท. ในปี 2566 กปภ. ร่วมขับเคลื่อนและสร้างความยั่งยืนสู่สังคมผ่านภารกิจและการดำเนินงานต่าง ๆ ดังนี้

 

 

สร้างความยั่งยืนผ่านการมอบอาชีพและสร้างรายได้ กปภ. ร่วมกับ กพร. พัฒนาหลักสูตร “ฝึกอาชีพประปาให้ประชาชน” และในปี 2567 กปภ. ยังคงสานต่อโครงการเป็นปีที่ 2 ในหลักสูตร “การสำรวจ ติดตั้ง ซ่อมแซมท่อประปาในที่พักอาศัยและอาคารสำนักงาน” ในพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี สุราษฎร์ธานี พัทลุง มหาสารคาม บึงกาฬ บุรีรัมย์ น่าน และอุทัยธานี เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนได้พัฒนาทักษะวิชาชีพประปา สามารถนำไปสร้างอาชีพและรายได้แก่ครอบครัว

 

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดงานเนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 45 ปี

 

สร้างความยั่งยืนผ่านการมอบน้ำประปาสะอาดแก่ประปาท้องถิ่น โดยถ่ายทอดความรู้ด้านระบบประปาให้แก่ อบต. เทศบาล และหมู่บ้าน ผ่านโครงการ “น้ำประปา กปภ. - อปท. เพื่อปวงชน” เพื่อพัฒนาระบบประปาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีหน่วยงาน อปท. ที่ได้รับการสนับสนุนแล้วทั้งสิ้น 1,762 แห่ง ส่งเสริมให้ประชาชนกว่า 2 ล้านครัวเรือน ได้เข้าถึงน้ำประปาสะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐานในการอุปโภคบริโภค 

 

สร้างความยั่งยืนผ่านการมอบความช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย กปภ. ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนที่มีรายได้น้อยผ่านโครงการ "กปภ. ขยายเวลาค้างชำระค่าน้ำ 3 รอบบิล" โดยผู้ใช้น้ำที่มีค่าน้ำคงค้างไม่เกิน 150 บาท/รอบบิล สามารถค้างชำระได้ 3 รอบบิล ไม่เกิน 450 บาท มีผู้ใช้สิทธิ์แล้วทั้งสิ้น 220,913 ราย

 

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดงานเนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 45 ปี

 

สร้างความยั่งยืนผ่านการขยายเขตพื้นที่การให้บริการน้ำประปา กปภ. มุ่งมั่นขยายเขตพื้นที่การให้บริการน้ำประปาเพื่อให้ลูกค้ากว่า 5.3 ล้านราย มีน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกและมีสุขอนามัยที่ดี ผ่านการขับเคลื่อนโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ จำนวน 306 โครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร จำนวน 37 โครงการ และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน 353 โครงการ

 

รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับปีที่ 45 กปภ. พร้อมสานต่อภารกิจหลักด้วยการให้บริการน้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างเพียงพอและทั่วถึง เพื่อสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทั่วประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ