ข่าว

กฟผ. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมแก้ปัญหาโลกร้อน สวีเดน - ไทย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กฟผ. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมแก้ปัญหาโลกร้อน สวีเดน - ไทย ในงาน Pioneer the Possible เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล ประสบการณ์ การวิจัยและพัฒนา และผสานความร่วมมือแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศสวีเดนและไทย

นายนรินทร์ เผ่าวณิช ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บรรยายหัวข้อ Green hydrogen energy opportunities in Thailand และร่วมอภิปรายหัวข้อ Energy Efficiency and Renewable Energy กับผู้แทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และบริษัทข้ามชาติ ได้แก่ ABB Thailand Siemens Energy และ Midsummer ในงาน Pioneer the Possible ซึ่งสถานทูตสวีเดนและสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2566 ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
 

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล ประสบการณ์ การวิจัยและพัฒนา และผสานความร่วมมือแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศสวีเดนและไทย โดย กฟผ. ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางของกระบวนการผลิตไฟฟ้า พร้อมดำเนินงานผ่านกลยุทธ์ Triple S เพื่อช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงานไฟฟ้าได้ในระยะยาว

กฟผ. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมแก้ปัญหาโลกร้อน สวีเดน - ไทย

logoline