ข่าว

PEA ลดค่า Ft ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าให้แก่ประชาชน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) บรรเทาภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ประชาชน ตามนโยบายรัฐบาล ในช่วงเดือนกันยายน - เดือนธันวาคม 2566

ล่าสุด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้มีการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า ให้แก่ประชาชน ตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้มีการเห็นชอบโดยการปรับลดค่า Ft ในช่วงระหว่างเดือนกันยายน - เดือนธันวาคม 2566 จาก 0.6689 บาท/หน่วย ปรับลดเป็น 0.2048 บาท/หน่วย ตามนโยบายรัฐบาล ทั้งนี้เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าให้แก่พี่น้องประชาชน

โดยผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับใบแจ้งค่าไฟฟ้า ประจำเดือนกันยายน 2566 ที่แสดงค่า Ft เดิม (0.6689 บาท/หน่วย) PEA มีมาตรการดำเนินการ ดังนี้

 

  1. กรณีที่ท่านยังไม่ได้มีการชำระค่าไฟฟ้านั้น ทาง
    PEA จะปรับยอดชำระด้วยค่า Ft ใหม่ โดยสามารถใช้ใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดิมชำระเงินผ่านทางช่องทางต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
  2. กรณีที่ท่านได้มีการชำระค่าไฟฟ้าด้วยค่า Ft เดิมไปแล้ว ทาง PEA จะทำการดำเนินการคืนเงินส่วนต่างค่า Ft โดยนำไปหักลดจากค่าไฟฟ้าในงวดประจำเดือนถัดไป
  3. กรณีที่มีการชำระแบบหักบัญชีธนาคาร / บัตรเครดิต ทาง PEA จะทำการหักชำระเงินค่าไฟฟ้าด้วยค่า Ft 0.2048 บาท/หน่วย เฉพาะรอบวันที่ 19 ตุลาคม 2566 สำหรับรอบอื่นๆนั้น ทาง PEA จะทำการดำเนินการคืนเงินส่วนต่างค่า Ft โดยจะทำการดำเนินการนำไปหักลดค่าไฟฟ้าในเดือนถัดไป

 

PEA ลดค่า Ft ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าให้แก่ประชาชน

 

ทั้งนี้ ประชาชนทุกท่านสามารถตรวจสอบยอดค่าไฟฟ้าผ่านทาง www.pea.co.th / PEA Smart Plus / 1129 PEA Contact Center / สำนักงานการไฟฟ้าในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

ข่าว/ภาพ : กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ