ข่าว

PEA รับรางวัลศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 145 แห่ง ประจำปี 2566

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) รับโล่รางวัลและตรารับรองมาตรฐานการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) จำนวน 145 แห่ง ประจำปี 2565

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปี 2566 โดยมีนายสุรพงศ์ ไชยมงคล ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำคณะผู้บริหาร PEA ขึ้นรับรางวัล ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 
 

คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวกประกาศรับรองหน่วยงานที่ผ่านมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปี 2566 โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA มีสำนักงานการไฟฟ้าในสังกัดผ่านการรับรองและรับโล่รางวัล จำนวน 145 แห่ง

 

PEA รับรางวัลศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 145 แห่ง ประจำปี 2566

 

 

ประกอบด้วย ระดับเป็นเลิศ 4 แห่ง ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนางรอง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอขุนหาญ ระดับก้าวหน้า 36 แห่งและระดับพื้นฐาน 105 แห่ง ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ทำให้ PEA ผ่านการรับรองมาตรฐาน เกิดจากผู้บริหารระดับสูงมีนโยบายให้ความสำคัญกับการพัฒนางานบริการ ซึ่งกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ขององค์กร ส่งผลต่อการพัฒนาระบบการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ทั้งช่องทางการให้บริการแบบ Offline และ Online อาทิ

PEA รับรางวัลศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 145 แห่ง ประจำปี 2566

 

 

- PEA Smart Plus Application อำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ตอบสนอง Life Style ของคนยุคใหม่


- E-Service การพัฒนาบริการรับคำขอติดตั้งระบบไฟฟ้าและน้ำประปาเบ็ดเสร็จได้ในคำขอเดียวกันผ่านระบบอินเตอร์เน็ต www.pea.co.th เลือกหัวข้อ "E-Service ขอใช้ไฟฟ้า/ประปา"


- Front Manager ระบบงานที่ใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านงานบริการทำหน้าที่ดูแลลูกค้าและบริหารจัดการความเรียบร้อยของการให้บริการในส่วนของ Front Office


- PEA Front Office ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ Front Office ให้มีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์สวยงามเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ 


- PEA Mobile Shop รถบริการรับคำร้องขอใช้ไฟฟ้าและรับชำระค่าไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ชุมชนที่อยู่ห่างไกล

 

PEA รับรางวัลศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 145 แห่ง ประจำปี 2566

 


สำหรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ครั้งหนึ่งจะมีอายุการรับรอง 3 ปี โดยตั้งแต่ปี 2559 – 2566 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) จำนวน 605 แห่ง 


 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ