ข่าว

PEA สนับสนุนการฝึกภาคสนาม FTX การฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

PEAตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม (FTX) การฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร ประจำปี 2566 ตามขั้นตอนการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ

20 กรกฎาคม 2566 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม (FTX) การฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร ประจำปี 2566 ตามขั้นตอนการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ โดยมีพลเอกสิทธิพร มุสิกะสิน รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานตรวจเยี่ยม ณ ค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์
 

สำหรับการฝึกภาคสนาม (FTX) การฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร จัดขึ้นโดยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยกรมการสรรพกำลังกลาโหม ร่วมกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กำหนดจัดการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร รูปแบบการฝึกภาคสนาม (FTX) เป็นการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการทหาร ส่วนราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน 

 

PEA สนับสนุนการฝึกภาคสนาม FTX การฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร

 

PEA สนับสนุนการฝึกภาคสนาม FTX การฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร

โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สนับสนุนเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าแบบติดตั้งบนรถขับเคลื่อน (Mobile generator) ขนาด 500 กิโลวัตต์จำนวน 2 เครื่อง และ ขนาด 120 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับพื้นที่ศูนย์ประสานงานและการติดต่อสื่อสาร  เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่พื้นที่ ศูนย์บัญชาการ โรงพยาบาลสนาม ห้องผ่าตัดเคลื่อนที่ ซึ่งการฝึกภาคสนามดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 20 ก.ค. 2566 โดยมีกิจกรรมการฝึกทั้ง 10 ด้านได้แก่

 

PEA สนับสนุนการฝึกภาคสนาม FTX การฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร

 


1.ด้านกำลังคน
2.ด้านอาหาร
3.ด้านน้ำ
4.ด้านการคมนาคม
5.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
6.ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
7.ด้านอุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิต
8.ด้านเชื้อเพลิงและพลังงาน
9.ด้านการประชาสัมพันธ์
10.ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และอื่นๆ

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง