ข่าว

โฉมใหม่ ตรวจ ปล่อย สินค้าผ่านด่าน อย. ง่ายๆ เพียงยื่นบัตรประชาชนใบเดียว

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

โฉมใหม่ ตรวจ ปล่อย สินค้าผ่านด่าน อย. ง่ายๆ เพียงยื่นบัตรประชาชนใบเดียวโฉมใหม่ ยื่นบัตรประชาชนใบเดียว สามารถนำผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับอนุญาตจากระบบ e

Submission ของกองด่านอาหารและยา ลดขั้นตอนการตรวจ ปล่อย ผ่านด่านอาหารและยา อย. ง่าย ๆ เพิ่มการอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ รองรับนโยบาย Smart อย. นำองค์กรไปสู่ความรวดเร็ว ปลอดภัย นำไทยสู่สากล


 

ด่านอาหารและยาท่าเรือ กรุงเทพ นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เป็นประธานเปิดงานประชาสัมพันธ์กระบวนการออกของง่ายกว่าที่คิด ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดนโยบายประเทศไทย 4.0 เน้นการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนระบบราชการให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนของหน่วยงานรัฐ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในฐานะหน่วยงานรัฐ จึงได้ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาองค์กรสู่ดิจิทัล (FDA DigitalTransformation) 
 

 

 

โฉมใหม่ ตรวจ ปล่อย สินค้าผ่านด่าน อย. ง่ายๆ เพียงยื่นบัตรประชาชนใบเดียว

ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ จดขั้นตอนการให้บริการ เพิ่มการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ผู้ประกอบการธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกระดับ เพื่อรองรับนโยบายการเป็น Smart อย.รวดเร็ว ปลอดภัย นำไทยสู่สากลในการนี้

 

 

โฉมใหม่ ตรวจ ปล่อย สินค้าผ่านด่าน อย. ง่ายๆ เพียงยื่นบัตรประชาชนใบเดียว

 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการมอบอำนาจเพื่อกำหนด "สิทธิออกของ"จากการยื่นเอกสารด้วยกระดาษ ณ ด่านอาหารและยาแต่ละแห่งเปลี่ยนเป็นการบริการอิเล็กทรอนิกส์เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว(One Stop Service) ที่ อย. โดยจะช่วยลดความซ้ำซ้อนของกระบวนการมอบอำนาจเพื่อกำหนดสิทธิของตัวแทนออกของที่เกิดขึ้นในแต่ละด่านอาหารและยา พร้อมทั้งยังสามารถตรวจสอบสิทธิการออกของของตัวแทนออกของที่ด่านอาหารและยาทุกแห่งได้ในคราวเดียวกันทั้งประเทศ

 

 

โฉมใหม่ ตรวจ ปล่อย สินค้าผ่านด่าน อย. ง่ายๆ เพียงยื่นบัตรประชาชนใบเดียว

 

เลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า การตรวจปล่อยสินค้าในรูปแบบใหม่นี้ สามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียวของผู้มีสิทธิออกของพร้อมข้อมูลเลขที่ใบขนสินค้า โดยจะเริ่มการนำร่องการตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผ่านการอนุญาตจากระบบ e-Submission ของกองด่านอาหารและยาก่อนใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียว 

 


 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด