เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564  ณ อาคารศาลยุติธรรม สนามหลวง นายเสถียร  เศรษฐสิทธิ์ ประธาน และ CEO บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  นายพินิจ  จารุสมบัติ  ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์   ประธาน ปปร.16  ประธาน วปน.12  ประธานมหานคร 7  ประธาน TEPCOT 13 และคณะ  ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม  โดยมีท่านเมทินี ชโลธร  ประธานศาลฏีกา  นายพศวัจณ์ กนกนาก รองประธานศาลฎีกา และ ดร.ปาริสา อิศรเสนา กนกนาก ประธานชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม และคณะผู้พิพากษาเป็นผู้รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์  ประกอบด้วย

'คาราบาวกรุ๊ป'ร่วมกับ 'สภาวัฒนธรรมไทย-จีน' มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์  สู้วิกฤติโควิด-19

1. เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 10 เครื่อง
2. ชุด PPE EN 14126 รวมหมวกและรองเท้าครบชุด จำนวน 300 ชุด
3. หน้ากากอนามัย จำนวน 20,000 ชิ้น
4. Face shield และเจลแอลกอฮอล์  จำนวนหนึ่ง
5. แอลกอฮอล์ 95% จำนวน 200 ลิตร

นอกจากนี้ยังได้บริจาค มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลศรีธัญญา มี
1. เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน เป็นของ yuwell รุ่นYT 1 จำนวน 7 เครื่อง
2. ชุด PPE EN 14126   พร้อมหมวกและรองเท้าครบชุด จำนวน 100 ชุด 

และยังมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับสาธารณะสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลพุทธโสธร  โรงพยาบาลอำเภอบางปะกง โรงพยาบาลอำเภอบ้านโพธิ์ โรงพยาบาลอำเภอแปลงยาว  โรงพยาบาลอำเภอบางคล้า  โรงพยาบาลอำเภอบางน้ำเปรี้ยว  โรงพยาบาลอำเภอพนมสารคาม และโรงพยาบาลอื่นๆ อีกหลายโรงพยาบาลในหลายจังหวัดอุปกรณ์ทางการแพทย์ มี 
1. เครื่องช่วยหายใจ 5 เครื่อง
2. หน้ากากอนามัย  124,000 ชิ้น
3. Face shield และเจลแอลกอฮอล์ จำนวนหนึ่ง
4. ชุด PPE EN 14126  จำนวน 600 ชุด

นอกจากนี้ยังได้ส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับเพื่อนมิตรใน สปป.ลาว

'คาราบาวกรุ๊ป'ร่วมกับ 'สภาวัฒนธรรมไทย-จีน' มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์  สู้วิกฤติโควิด-19