นายเฉลิมพล สมาคม ผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุนการผลิต (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมตัวแทนพนักงานบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้า หัววัว-คันไถ ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์อาทิ ชุด PPE  เครื่องวัดความดัน  ปรอทวัดไข้  แอลกอฮอล์ ฯลฯ  ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสะแก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในวิกฤตโควิด 19