ร้านฮิยากุ ได้มอบอาหารอีก 400 กล่อง รวมขนมและน้ำดื่ม โดยแบ่งให้กับ รพ.พระปิ่นเกล้า , รพ.สนามเอราวัณ 3 จำนวน 300 กล่อง และ 43 ชุมชนแออัดในเขตคลองเตยซึ่งร่วมกับ KOL Sharing อีก 100 กล่อง 

"ร้านฮิยากุ" มอบอาหาร-ขนมและน้ำดื่ม ให้กับ รพ.พระปิ่นเกล้า-รพ.สนามเอราวัณ-ทีมแพทย์-เจ้าหน้าที่

 

"ร้านฮิยากุ" มอบอาหาร-ขนมและน้ำดื่ม ให้กับ รพ.พระปิ่นเกล้า-รพ.สนามเอราวัณ-ทีมแพทย์-เจ้าหน้าที่

 


เราหวังว่ากำลังใจเล็กๆ ที่เรามอบให้กับทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่อุทิศตนเพื่อดูแลประชาชน รวมถึงชาวชุมชนคลองเตยจะทำให้ทุกคนมีแรงใจร่วมต่อสู้กับวิกฤตินี้ไปด้วยกัน สู้ สู้ นะ ❤️
#Hiyaku #KOLsharing #ให้ด้วยใจ #คลองเตยดีจัง #fightforcovid19

 

"ร้านฮิยากุ" มอบอาหาร-ขนมและน้ำดื่ม ให้กับ รพ.พระปิ่นเกล้า-รพ.สนามเอราวัณ-ทีมแพทย์-เจ้าหน้าที่

 

"ร้านฮิยากุ" มอบอาหาร-ขนมและน้ำดื่ม ให้กับ รพ.พระปิ่นเกล้า-รพ.สนามเอราวัณ-ทีมแพทย์-เจ้าหน้าที่

"ร้านฮิยากุ" มอบอาหาร-ขนมและน้ำดื่ม ให้กับ รพ.พระปิ่นเกล้า-รพ.สนามเอราวัณ-ทีมแพทย์-เจ้าหน้าที่