เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ที่ผ่านมา บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด นำโดย  คุณเสาวลักษณ์  โชติเทวัญ ประธานฝ่ายปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง พร้อมทีมงาน เข้ามอบผลิตภัณฑ์ ในเครือของบริษัท อาทิ เช่น ไก่ยออกไก่ไข่ขาว แบรนด์ฟาร์มสุข  ไก่ยออกไก่ แบรนด์ Healthfoods, พิซซ่าฮาวายเอี้ยน แบรนด์ ชิคเชฟ  เพื่อเข้าร่วมโครงการ “ครัวเนชั่น...ปันน้ำใจ” ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโควิด 19

"Healthfoods" มอบผลิตภัณฑ์ ร่วมโครงการ "ครัวเนชั่น...ปันน้ำใจ"ช่วยผู้ประสบภัยโควิด-19

"Healthfoods" มอบผลิตภัณฑ์ ร่วมโครงการ "ครัวเนชั่น...ปันน้ำใจ"ช่วยผู้ประสบภัยโควิด-19


นอกจากนี้ยังส่ง ซุปไก่ 100 ขวดจาก Healthfoods เพื่อบำรุงทีมงานที่ร่วมเป็นจิตอาสาในโครงการนี้ โดย คุณคมภาณุกรณ์ พันธ์ดาสุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบ 

"Healthfoods" มอบผลิตภัณฑ์ ร่วมโครงการ "ครัวเนชั่น...ปันน้ำใจ"ช่วยผู้ประสบภัยโควิด-19

"Healthfoods" มอบผลิตภัณฑ์ ร่วมโครงการ "ครัวเนชั่น...ปันน้ำใจ"ช่วยผู้ประสบภัยโควิด-19
 

"Healthfoods" มอบผลิตภัณฑ์ ร่วมโครงการ "ครัวเนชั่น...ปันน้ำใจ"ช่วยผู้ประสบภัยโควิด-19

"Healthfoods" มอบผลิตภัณฑ์ ร่วมโครงการ "ครัวเนชั่น...ปันน้ำใจ"ช่วยผู้ประสบภัยโควิด-19