Techsauce (เทคซอส) ประกาศยกระดับสู่ Tech Knowledge Sharing Platform แพลตฟอร์มคอนเทนท์ด้านเทคโนโลยีในโลกธุรกิจและนวัตกรรมครบวงจรที่สุดของไทย ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นเมืองศูนย์กลางเทคสตาร์ทอัพในภูมิภาคอาเซียน รุกขยาย 3 บริการใหม่ ปั้น ConNEXT ตอบโจทย์ปัญหาการว่างงาน เพิ่มทักษะและองค์ความรู้ เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สายงานดิจิทัลป้อนตลาดแรงงานของไทย เดินหน้าธุรกิจ Transformation เตรียมความพร้อมให้องค์กรไทยก้าวสู่ดิจิทัลเทคโนโลยี เติมเต็มข้อมูลสถิติการระดมทุนผ่านแพลตฟอร์ม Techsauce Startup Directory ให้นักลงทุนและผู้ประกอบการใช้ประโยชน์ในการลงทุน 

Techsauceปั้น 3 บริการใหม่ เดินหน้าสู่Tech Knowledge Sharing Platform ชูแพลตฟอร์มConNEXT ตอบโจทย์การแก้ปัญหาคนรุ่นใหม่ว่างงานอย่างแท้จริง

นางสาวอรนุช เลิศสุวรรณกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด เปิดเผยว่า Techsauce เดินหน้ายกระดับองค์กรสู่การเป็นTech Knowledge Sharing Platform แพลตฟอร์มที่รวบรวมคอนเทนท์ด้านเทคโนโลยีในโลกธุรกิจและนวัตกรรมไว้อย่างครบวงจรที่สุดในประเทศไทย พร้อมทั้งได้ขยายสู่ธุรกิจใหม่ 3 ด้าน ได้แก่

1. Transformation การเตรียมความพร้อมขององค์กร (Big Corporate) เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของคลื่น Disruption และพร้อมก้าวสู่ดิจิทัลเทคโนโลยี

2. แพลตฟอร์ม Techsauce Startup Directory รวบรวมสถิติการระดมทุนทั้งหมดในประเทศไทย เพื่อให้นักลงทุนและผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์ในการลงทุน และ

3. ธุรกิจ ConNEXTเชื่อมต่อคนรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงานของไทยในยุคดิจิทัล โดยร่วมพัฒนาบุคลากรเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีรองรับความต้องการของภาคเอกชน ซึ่งธุรกิจใหม่นี้จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

Techsauceปั้น 3 บริการใหม่ เดินหน้าสู่Tech Knowledge Sharing Platform ชูแพลตฟอร์มConNEXT ตอบโจทย์การแก้ปัญหาคนรุ่นใหม่ว่างงานอย่างแท้จริง

 

นายวริศร เผ่าวนิช กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า แพลตฟอร์ม “ConNEXT” พร้อมเข้ามาตอบโจทย์ช่วยแก้ปัญหาการเข้าสู่ตลาดแรงงานของคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง โดยการเตรียมความพร้อมให้คนรุ่นใหม่ก่อนเข้าทำงานในบริษัทต่าง ๆ ผ่านคลังข้อมูลที่หลากหลาย มีองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นต้องมีในการทำงาน ทำการรวบรวมตำแหน่งงานที่น่าสนใจ และข้อมูลด้านเทคโนโลยีจากทั่วโลก ที่สำคัญช่วยเตรียมความพร้อมทั้งด้าน Mindset Skillset และ Toolset ตลอดจนจัดกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ให้กับคนรุ่นใหม่ก่อนเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน ซึ่งในแต่ละปีมีคนรุ่นใหม่จบการศึกษาจำนวนมากกว่า250,000คนและในช่วงนี้นอกจากเรื่องการแข่งขันแล้ว ยังมีสถานการณ์โควิด-19เข้ามาซ้ำเติมอีกด้วย

“จากการสำรวจข้อมูล Techsauce เห็นถึงปัญหาในตลาดแรงงานที่น่าสนใจคือ เด็กรุ่นใหม่ 37% เจอปัญหาขาดทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน และ 34% เรียนในสิ่งที่ไม่ได้ชอบทำให้ไม่รู้ว่าควรทำงานอะไร ส่วนที่เหลือมีความกังวลเกี่ยวกับค่าตอบแทน หรือกลัวเสียเวลาไปกับงานที่ตัวเองอาจไม่ได้ชื่นชอบหรือถนัด ขณะที่องค์กรต่างๆก็ต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพมาร่วมขับเคลื่อนองค์กร ซึ่งจุดเด่นของ ConNEXT คือการคิดแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทางของการว่างงาน เน้นพัฒนาคนตั้งแต่ MINDSET หรือ กระบวนการคิด ส่วนการเพิ่มทักษะก็ต้องตรงกับความต้องการจริง ๆ มีทักษะใหม่ ๆ ที่เด็กไม่เคยเรียนมาในห้องเรียน สุดท้ายเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คนรุ่นใหม่นำไปพัฒนาตัวเองเพื่อตอบโจทย์องค์กรต่าง ๆ ที่สำคัญเราโชคดีที่มีความสัมพันธ์อันดีกับสตาร์ทอัพ ทำให้รู้ทันเทรนด์ มีการอัพเดทข้อมูลข่าวสาร และปรับตัวได้ตลอดเวลา” 

Techsauceปั้น 3 บริการใหม่ เดินหน้าสู่Tech Knowledge Sharing Platform ชูแพลตฟอร์มConNEXT ตอบโจทย์การแก้ปัญหาคนรุ่นใหม่ว่างงานอย่างแท้จริง

สำหรับธุรกิจ Transformation การปรับองค์กรให้พร้อมรับมือดิสรัปชันและก้าวสู่ดิจิทัล ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องเร่งด่วนขององค์กรต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกดิสรัปชัน (Disruption) ซึ่ง Techsauceได้ร่วมสนับสนุนและทำงานกับองค์กรชั้นนำของไทย ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทข้ามชาติ และภาครัฐ ในรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่การวางแผนกลยุทธ์, การพัฒนาทักษะบุคลากร (upskill/ reskill) ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล และการร่วมสร้างนวัตกรรมในองค์กรรูปแบบต่างๆ อาทิ Venture Builder, Workshop, กิจกรรมระดมความคิดพัฒนาทักษะผ่านกระบวนการ Hackathonเป็นต้น พร้อมทั้งยังมีเครือข่ายความร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำทั่วโลกกว่า 10,000 บริษัท ทำให้สามารถเข้าถึงแหล่งเทคโนโลยีในการช่วยจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ให้กับองค์กรใหญ่ของไทยที่กำลังค้นหานวัตกรรม ทั้งรูปแบบพันธมิตรและการลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีจากทั่วโลก

Techsauceปั้น 3 บริการใหม่ เดินหน้าสู่Tech Knowledge Sharing Platform ชูแพลตฟอร์มConNEXT ตอบโจทย์การแก้ปัญหาคนรุ่นใหม่ว่างงานอย่างแท้จริง
ขณะที่ Techsauce Startup Directory รวบรวมสถิติการระดมทุนทั้งหมดของประเทศไทย โดยมีทั้งข้อมูลการระดมทุนระหว่าง Startup และ Investor จาก Ecosystem ของไทย ทำให้ผู้ใช้สามารถดูภาพรวมการระดมทุนของสตาร์ทอัพไทย ทั้งภาพรวมแสดงเป็นรายปี รายอุตสาหกรรม หรือ Stage การระดมทุน รวมถึงเข้าชมรายละเอียดเป็นรายการลงทุนของแต่ละ Startup และ Investor ได้ด้วย ซึ่งจะมีการอัพเดทข้อมูลทุกวัน และยังเชื่อมโยงกับเว็บไซต์หลักของ Techsauceเพื่อเป็นฐานข้อมูลที่สำคัญของอุตสาหกรรมธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศไทย  สามารถเข้าไปดูได้ที่https://startupdirectory.techsauce.co/และดูวิธีการใช้งานได้ที่ https://youtu.be/SNZyVlAR7ps

“Techsauce ต้องการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างองค์กรต่างๆ ทั่วโลก กับสตาร์ทอัพไทยและร่วมสนับสนุนการสร้างบุคลากรไทยที่มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลเทคโนโลยีสู่ตลาดแรงงานของประเทศมากขึ้น พร้อมผลักดันให้บริษัทเทคสตาร์ทอัพของไทยเติบโตสู่ระดับสากลภายใต้แพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ด้านคอนเทนท์อย่างครบวงจร รวมทั้งเป็นศูนย์กลางฐานข้อมูลของสตาร์ทอัพไทยสำหรับผู้ประกอบการและนักลงทุนทั่วโลก เพื่อร่วมกันยกระดับประเทศไทยให้เป็นผู้นำและศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน ภายในปี 2025ซึ่งในอนาคตภูมิภาคนี้จะกลายเป็นภูมิภาคสำคัญมีการเติบโตทางเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพต่อจากประเทศจีน” นางสาวอรนุช กล่าว