(20 พฤษภาคม 2564) พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ที่3 จากขวา) เป็นผู้แทนรับมอบแว่นหน้ากากเฟสชิลด์ จำนวน 100 ชุดจากแว่นท็อปเจริญ

 

นำโดย นายแพทย์นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ และคุณนภารัตน์ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการบริหารห้างแว่นท็อปเจริญ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์เสริมในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 3

 

 

อีกทั้ง ยังช่วยป้องกันฝุ่นละอองบริเวณใบหน้าและดวงตา ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นอกจากนี้ ยังได้มอบกระเป๋าอเนกประสงค์จำนวน 100 ใบ และอาหารกล่องจำนวน 300 กล่อง แทนคำขอบคุณ

 

และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจไปยังคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นด่านหน้า ในการเปิดสนามฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน ด้วยความเสียสละและทุ่มเทแรงกายแรงใจในช่วงภาวะวิกฤติเช่นนี้ 

 

"แว่นท็อปเจริญ" มอบแว่นหน้ากากเฟสชิลด์ สนับสนุน จนท.ด่านหน้าสู้วิกฤติโควิด-19

 

"แว่นท็อปเจริญ" มอบแว่นหน้ากากเฟสชิลด์ สนับสนุน จนท.ด่านหน้าสู้วิกฤติโควิด-19