ภายใต้โลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่หยุดยั้ง การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จขององค์กร จากความสำเร็จของ “AIS Academy” ตลอดระยะเวลาเกือบ 6 ปี ที่สั่งสมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กรกว่า 13,000 คน จนมีความแข็งแกร่ง     ปีนี้ถึงเวลาขยายผลพร้อมที่จะใช้ศักยภาพความแข็งแกร่งของ AIS Academy สร้างความร่วมมือพันธมิตรชั้นนำในแวดวง“EdTech” ขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะและเสริมศักยภาพของลูกค้าองค์กรให้ก้าวไปอีกขั้น ด้วยการเป็น Hub ด้านองค์ความรู้ชั้นนำของไทย เปิดตัว “LearnDi by AIS Academy” (บริษัท เลิร์นดิ จำกัด) ทำหน้าที่ดูแลการพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและนอก รวมถึงกลุ่มธุรกิจองค์กร และบุคคลทั่วไป เพื่อสร้างความเข้าใจ ตื่นตัว กับกระแส Digital Disruption ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนและสังคมอยู่ตลอดเวลา ในรูปแบบของการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ “LearnDi” Digital Learning Platform ที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ ส่งต่อไปถึงพันธมิตรและลูกค้า นำทางให้ทุกคนก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ทลายกรอบการเรียนรู้แบบเดิมๆ ให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน

AIS Academy ผนึกพันธมิตรองค์กรบริหารบุคลากรชั้นนำ เปิดตัว "LearnDi" แพลตฟอร์ม EdTech น้องใหม่"

 


นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท AIS และ กลุ่มอินทัช, กรรมการ บริษัท เลิร์นดิ จำกัด กล่าวว่า “เมื่อบริบทของการศึกษาเปลี่ยนไป  AIS Academy พร้อมพันธมิตร มีความพร้อมในการมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนบุคลากรไทยในการสร้างองค์ความรู้ผ่านการนำส่งความรู้รูปแบบใหม่และผสานความสามารถทาง Digital เปิดโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้อย่างหลากหลายเสริมศักยภาพขององค์กรไทยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ที่ผ่านมาเส้นทางของ AIS Academy ได้ขยายผลสู่สังคมไทยภายใต้โครงการ “AIS Academy for Thais ภารกิจคิดเผื่อ เพื่อคนไทย” ทำให้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราเห็นพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของคนที่ยังต้องการหาความรู้ ทักษะใหม่ๆ อยู่เสมอ แต่การเข้าถึงหลักสูตร หรือคอนเทนต์ดี ๆ ยังมีข้อจำกัด เราและพันธมิตรจึงมุ่งมั่นในการลุกขึ้นมามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศผ่านการสร้างองค์ความรู้ให้เท่าทัน ดึงศักยภาพ จุดแข็งและประสบการณ์ที่มีการขับเคลื่อนผ่าน บริษัท เลิร์นดิ จำกัด”

 

AIS Academy ผนึกพันธมิตรองค์กรบริหารบุคลากรชั้นนำ เปิดตัว "LearnDi" แพลตฟอร์ม EdTech น้องใหม่"

 

 

นับเป็นการขยับตัวครั้งสำคัญของ “AIS” ในฐานะบริษัทด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคม และผู้ให้บริการดิจิทัลอันดับ 1 ของไทย ผ่านศักยภาพของ AIS Academy และพันธมิตร ที่พร้อมส่งมอบองค์ความรู้สู่คนไทย ผ่าน “LearnDi” Digital Learning Platform ด้วยความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันพัฒนาสังคมไทยกับแนวคิด anywhere anytime any device โดยถือเป็นการรวมตัวครั้งใหญ่ในวงการการศึกษา ทั้งภาคเอกชน และภาคการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น 
•พันธมิตรด้านการพัฒนาระบบและแพลตฟอร์ม
•พันธมิตรด้านเนื้อหา
•พันธมิตรด้านกลุ่มธุรกิจองค์กร 


โดยมี Invent, SEAC, Humanica , Conicle , NEO Academy by CMMU, Beyond Training, Doctor A to Z ร่วมเป็นพันธมิตรส่งต่อองค์ความรู้ไปยังคนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านโครงข่ายเทคโนโลยี เติมเต็มเนื้อหา รวมถึงหลักสูตรต่างๆ ให้ตอบโจทย์ทักษะความต้องการใหม่ ๆ ที่ครบถ้วน 

 

AIS Academy ผนึกพันธมิตรองค์กรบริหารบุคลากรชั้นนำ เปิดตัว "LearnDi" แพลตฟอร์ม EdTech น้องใหม่"

 


สำหรับ Humanica ผู้ให้บริการงานทรัพยากรบุคคลครบอย่างวงจร นายสุนทร เด่นธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีมุมมองว่า “Humanica มีแพลตฟอร์มด้านงานHR ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ แต่สิ่งที่เราขาดคือองค์ความรู้ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเรา ซึ่งต้องการช่วยลูกค้าให้ทำงานได้ดีขึ้น นั่นจึงเป็นที่มาของความร่วมมือในการ LearnDi ร่วมกับ AIS เราอยากช่วยพนักงานของบริษัทลูกค้าให้ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความสุขมากขึ้น เติบโตต่อไปในองค์กรได้ และรู้ว่าจะต้องอัพสกิล รีสกิลตัวเองอย่างไร จึงจะตอบโจทย์องค์กรในอนาคต”


อีกหนึ่งพันธมิตร อย่าง Conicle ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับการพัฒนาบุคลากรในองค์กรที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง นายนกรณ์ พฤกษ์พิพัฒน์เมธ Chief Executive Officer บริษัท โคนิเคิล จำกัด มองการร่วมมือในครั้งนี้ว่า "ในยุค disruption การเรียนรู้อยู่เสมอคือหัวใจสำคัญ จากวิสัยทัศน์ของ AIS ที่ร่วมกับพันธมิตรในการสร้าง digital learning ecosystem เพื่อพัฒนาการศึกษาของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น Conicle มีความตื่นเต้นและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเดินทางและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างimpact ที่ดีในครั้งนี้

 

AIS Academy ผนึกพันธมิตรองค์กรบริหารบุคลากรชั้นนำ เปิดตัว "LearnDi" แพลตฟอร์ม EdTech น้องใหม่"

 


ในขณะที่ด้านที่ปรึกษาและผู้นำด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากร นางอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC (เอสอีเอซี หรือ South East Asia Center) ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน กล่าวว่า “ความร่วมมือกับ AIS ครั้งนี้ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมอัพสกิลและรีสกิลคนไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง SEAC มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างมากในการร่วมพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ระดับสากลจากองค์กรชั้นนำ เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงหลักสูตรองค์ความรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง”    
 

 

AIS Academy ผนึกพันธมิตรองค์กรบริหารบุคลากรชั้นนำ เปิดตัว "LearnDi" แพลตฟอร์ม EdTech น้องใหม่"

นางสาวกานติมา กล่าวเสริมว่า “LearnDi by AIS Academy เกิดจากการพัฒนาภายในองค์กรในการทำ Transformation ทำให้เรารู้ว่าพนักงานต้องการอะไร ผู้ประกอบการและองค์กรต้องการอะไร ทำให้การใช้งานตอบโจทย์ความหลากหลาย โดยการทำงานร่วมกับพันธมิตรในวงการยึดหลักการเติบโตร่วมกันใช้จุดแข่งของแต่ละพันธมิตรทำให้ LearnDi เป็นเสมือนกับ Hub ด้านองค์ความรู้และทักษะใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน Soft skill และ   Hard skill ที่จะช่วยให้การพัฒนาบุคลากร และตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม บนราคาที่จับต้องได้”


อีกหนึ่งจุดเด่นของ LearnDi คือการทำงานร่วมกับคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาแบบวัดศักยภาพส่วนบุคคลสำหรับคนไทย(Self-Competency Assessment) รวมถึงแบบทดสอบวัดศักยภาพส่วนบุคคลด้านดิจิทัล (Self-Digital Competency Assessment) เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจศักยภาพตัวเองก่อนการนำเสนอหลักสูตรที่เหมาะสม เมื่อเรียนจบก็จะได้รับ E-Certificate เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 


นางสาวกานติมา กล่าวทิ้งท้ายว่า “พันธมิตรทั้งหมดมีเป้าหมายเดียวกันที่จะใช้ความแข็งแกร่งของตัวเองเพื่อช่วยกันพัฒนา “EdTech Ecosystem” ให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น เพราะเราเชื่อเสมอว่าการเติบโตแต่เพียงผู้เดียว ไม่ใช่การเติบโตอย่างแท้จริงและยั่งยืน การให้พันธมิตรทุกส่วนเติบโตไปด้วยกัน พร้อมๆ กัน เป็นจุดแข็งที่จะทำให้เกิด Ecosystem ในการพัฒนาบุคลากรอย่างแท้จริง และจะช่วยทำให้สังคมเข้มแข็งและเติบโตได้อย่างยั่งยืน”