บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA โดย คุณจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับรางวัล ASEAN CG Scorecard Award 2019 ประเภท ASEAN Asset Class Publicly Listed Companies  โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์กลางในการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ที่มุ่งยกระดับมาตรฐานด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มประเทศอาเซียน 

 

คว้ารางวัล ASEAN CG Scorecard Award 2019

 

ทั้งนี้ TOA ยังได้รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” (THSI) เป็นปีแรก นับเป็นความสำเร็จต่อเนื่องจากความมุ่งมั่นและดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม พร้อมความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน