ธีระพงศ์   ปังศรีวงศ์ (คนที่ 6 จากซ้าย) นายกสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย(TSPCA) พร้อมด้วยเจษฎา อนุจารี (คนที่ 5 จากซ้าย) กรรมการ TSPCA เป็นตัวแทนมอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดีกับ   ศ.ดร.สพญ.อัจฉริยา ไศละสูต (คนที่ 4 จากซ้าย) กรรมการ TSPCA เนื่องในโอกาส ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ อาทิ น.สพ.อลงกรณ์ มหรรณพ (คนที่ 8 จากซ้าย),   พลเดช วรฉัตร (คนที่ 7 จากซ้าย) ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมอาคาร บี.เอ็ล.เอช. ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ