ผ่านไปแล้วกับงานสำคัญอย่างพิธีเชิดชูเกียรติธุรกิจที่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี พิธีสำคัญที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หน่วยงานภายใต้กระทรวงพาณิชย์จัดขึ้น เพื่อมอบหนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลให้กับธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และนี่ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัทวธูธร ผู้ให้บริการผลิตเครื่องสำอางทุกรูปแบบ ที่นอกเหนือจากความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางคุณภาพให้ตอบโจทย์ตรงตามที่ลูกค้าต้องการแล้ว การบริหารจัดการงานด้วยความโปร่งใสจนผ่านการประเมินมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ก็เป็นสิ่งที่วธูธรให้ความสำคัญไม่แพ้กัน

คุณทัตภณ จีรโชตินันท์ ประธานกรรมการบริหารบริษัทวธูธร มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะบริหารธุรกิจออกมาให้ดีที่สุด ต้องได้มาตรฐานในทุก ๆ ด้าน เพื่อส่งผลดีต่อตัวธุรกิจเอง และส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อลูกค้าหรือผู้บริโภคอีกด้วย และการผ่านการรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจจนได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลในครั้งนี้ จะยิ่งส่งผลดีต่อธุรกิจทั้งในด้านภาพลักษณ์องค์กร การยกระดับความน่าเชื่อถือ นำพามาซึ่งความไว้วางใจจากนักลงทุนทั่วทุกมุมโลก และยังช่วยสร้างรากฐานการดำเนินธุรกิจให้แข็งแรงขึ้น เติบโตไปอย่างมั่นคง และดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืน

บริษัทวธูธรเชื่อว่าธุรกิจที่ดี จำเป็นต้องนำธรรมาภิบาลธุรกิจมาเป็นหลักในการบริหารจัดการงาน และนี่คือสิ่งสำคัญที่คนทำธุรกิจยุคใหม่ต้องทำ เพราะเราเชื่อว่าการทำงานให้ออกมาดีนั้น จำเป็นต้องยืนอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ ไม่เอารัดเอาเปรียบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน สร้างงานอย่างคำนึงถึงใจเขาใจเรา ทั้งในส่วนของลูกค้าก็ดี หรือพนักงานในองค์กรก็ดี ใช้ความสุขเป็นตัวขับเคลื่อนการทำงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของงานที่ทรงคุณค่า อีกทั้งหลักธรรมาภิบาลธุรกิจยังเป็นการปลุกจิตใต้สำนึกในการทำดี ทั้งกับตัวบุคลากร องค์กร และยังส่งผลดีต่อภาพรวมของเศรษฐกิจและสังคมไทยอีกด้วย

ธรรมาภิบาลธุรกิจ มาตรฐานความโปร่งใส ที่วธูธรภูมิใจ

คุณทัตภณ จีรโชตินันท์ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวเสริมอีกว่า “มีความรู้สึกภูมิใจที่ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2563 วธูธรเป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอางในรูปแบบ OEM ที่ได้รับมาตรฐานในระดับสากล ดำเนินธุรกิจมากว่า 10 ปี ในช่วงแรกเรายังไม่ทราบว่าธรรมาภิบาลคืออะไร ตอนนั้นเราแค่มีแนวคิดว่าเราจะตั้งใจที่จะผลิตสินค้าให้มีคุณภาพสูงสุดให้กับลูกค้า ผมพูดกับทีมงานตลอดเวลา ว่าการที่ธุรกิจเครื่องสำอางจะเติบโตและได้รับความไว้วางใจจากคู่ค้าและลูกค้า จะต้องมีความจริงใจ ซื่อสัตย์ ต้องมีความโปร่งใส ทำให้เราได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญพนักงานในบริษัทเรามีแนวคิดเดียวกัน คือ “เราจะโตกันด้วยทีม” ซึ่งน้อง ๆ ในทีมก็มีแนวคิดมีมุมมองเดียวกัน ผมเปิดโอกาสให้กับพนักงานทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมในบริษัทฯ พอเราทราบข่าวจาก ISMED ว่าจะมีการคัดเลือกบริษัทที่มีธรรมาภิบาล เราก็สมัครเข้าไป ก็ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน และได้รับเลือกจนได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ”

คุณทัตภณได้กล่าวอีกว่า ธรรมาภิบาลธุรกิจเป็นเรื่องที่คนทำธุรกิจไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ต้องจะต้องมีธรรมาภิบาลธุรกิจ เพราะการมีธุรกิจที่โปร่งใส เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้า เป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าของเรา รวมถึงพนักงานในองค์กรก็มีความสุขในการทำงาน และที่สำคัญสร้างธรรมาภิบาลช่วยทำให้สังคม และเศรษฐกิจดีขึ้น และเราภูมิใจที่บริษัทวธูธร เป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาลธุรกิจ

ธรรมาภิบาลธุรกิจ มาตรฐานความโปร่งใส ที่วธูธรภูมิใจ

ซึ่งการได้รับการรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจของบริษัทวธูธรในครั้งนี้ ถือเป็นความภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ในฐานะคนสร้างงาน เพราะความมุ่งมั่นทุ่มเทตลอดเวลาที่ดำเนินธุรกิจได้ถูกประเมินให้เห็นเป็นผลสัมฤทธิ์ กลายเป็นเครื่องหมายการันตีคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การทำงานเกิดประสิทธิผล เพราะความไว้วางใจคือหัวใจสำคัญของธุรกิจเรา โดยเราหวังว่าการผ่านการรับรองมาตรฐานในครั้งนี้ จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับธุรกิจอื่น ๆ ได้นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ และยึดถือปฏิบัติจนผ่านการรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจไทยในทุกตลาด และสร้างมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล