บริษัท  ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (แทปไลน์) จัดกิจกรรม "ปันน้ำใจ แทปไลน์ห่วงใยชุมชน" ครั้งที่ 4/2563 โดยคุณนันท์นภัส วินิจสานันท์ ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน เข้ามอบถุงยังชีพให้กับสมาชิกชุมชนแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563  ณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ชุมชนบ้านทุ่งกราด เทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี