มากกว่าหน้าที่ คือ “ที่พึ่ง” ทุกความรู้สึกของคนไทย

พวกเราชาวทีโอที ห่วงใย ใสใจ 

แม้ยามทุกข์ ยามสุข  ยามเหงา ยามห่างไกล  ยามฉุกเฉิน   และยามเรียนรู้

ทีโอทีอยู่เคียงข้างคุณในทุกๆวัน

 

 

#WeCareWeShare

#TOTWecare

#TOTCSR

#TOT

 

TOT We Care We Share ด้วยความห่วงใยจากใจ ทีโอที