นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม  เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรงอยู่ในขณะนี้

ส่งผลให้นายจ้างต้องหยุดประกอบกิจการตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ผู้ประกันตนไม่สามารถมาทำงานและไม่ได้รับค่าจ้าง ทำให้นายจ้างและผู้ประกันตนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กรณีต่าง ๆ ที่จะได้รับจากกองทุนประกันสังคมเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้ประกันตนสามารถติดต่อสำนักงานประกันสังคมได้หลายช่องทาง

 

ประกันสังคม เปิด 6 ช่องทางสื่อสาร ช่วงวิกฤติโควิด-19

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อว่า นายจ้างและผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 สำนักงานประกันสังคมได้อำนวยความสะดวกให้กับนายจ้างและผู้ประกันตน

 

ประกันสังคม เปิด 6 ช่องทางสื่อสาร ช่วงวิกฤติโควิด-19


ทั้งนี้ นายจ้างและผู้ประกันตน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้รับจากสำนักงานประกันสังคม หรือข้อมูลการจ่ายเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตน ได้หลายช่องทาง ได้แก่

1.เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th

2.ผ่านช่องทาง e-mail ([email protected])

3. Web board

4. Live chat

5.ทาง Facebook ของสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน (Facebook.com/ssofanpage)

6.สายด่วน 1506 (ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง)

"ทุกช่องทางสำนักงานประกันสังคม จะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูล เพื่อให้นายจ้างและผู้ประกันตนได้รับรับประโยชน์สูงสุดต่อไป หากนายจ้างและผู้ประกันตนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ หรือโทร 1506 " นายทศพล กล่าว