ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว

ตามที่ การประปานครหลวง (กปน.) ตรวจสอบพบประตูน้ำของท่อส่งน้ำขนาด 2000 มิลลิเมตร ชำรุด บริเวณใกล้แยกศูนย์วัฒนธรรม ในช่วงเช้าวันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2563) กปน. จึงดำเนินการอย่างเร่งด่วน แต่อย่างไรก็ตาม กลับพบอุปสรรคใต้ดิน ทำให้การดำเนินการจัดซ่อมเป็นไปด้วยความยากลำบาก และอาจส่งผลกระทบต่อระบบสูบจ่ายน้ำประปาเป็นวงกว้าง

ดังนั้น กปน. ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบให้น้อยที่สุด จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดซ่อมประตูน้ำดังกล่าวออกไปเป็นช่วงที่มีการใช้น้ำน้อยคือช่วงกลางคืน เวลา 22.00 น. เพื่อให้ประชาชนสามารถสำรองน้ำในช่วงเวลากลางวัน และเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภคในวันดังกล่าว โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเวลา 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

● ถนนพระราม 9 ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนรัชดาภิเษก ถึงแยกตัดถนนรามคำแหง
● ถนนประดิษฐ์มนูญธรรม ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนพระราม 9 ถึงแยกตัดถนนลาดพร้าว
● ถนนลาดพร้าว ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนรัชดาภิเษก ถึงแยกตัดถนนศรีนครินทร์
● ถนนประชาอุทิศ ถนนเทียมร่วมมิตร ทั้งเส้น
● ถนนรามคำแหง ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่ซอยรามคำแหง 1 ถึงซอยรามคำแหง 130
● ถนนเสรีไทย ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่ซอยเสรีไทย 1 ถึงซอยเสรีไทย 69
● ถนนท้ายบ้าน ถนนสวมส้ม ถนนสายลวด
● ถนนสุขุมวิท ตั้งแต่แยกตัดถนนแพรกษา ถึงบางปู
● ถนนสุขสวัสดิ์ ตั้งแต่ซอยสุขสวัสดิ์ 53 ถึงป้อมพระจุลจอมเกล้า

การประปานครหลวงขอกราบอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และจะดำเนินการแก้ไขให้เร็วที่สุด หากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android ทั้งนี้ กปน. ได้จัดเตรียมรถน้ำไว้ให้บริการในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ โดยสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ โทร. 1125

ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
การประปานครหลวง