นายประยูร จันทรุสอน นายกสมาคมฯ สก.วท. ประธานการจัดงาน ไทยอาสาโฆษกรัฐบาลประจาท้องถิ่น “หนึ่งปณิธานทำความดีเพื่อพ่อ” พ่อตัวอย่าง ลูกกตัญญู บุคคลดีเด่น ประจาปี 2562 ได้จัดงานมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อเชิดชูเกียรติในสาขา บุคคลดีเด่นแห่งปี แก่ อ.บุญหนา ทวีจิตร เจ้าของสถานปฏิบัติธรรม บรมครูหลวงปู่ใหญ่เทพโลกอุดร อาศรมแดนธรรม เทวาลัยชัยบาดาล

 

คณะอาศรมแดนธรรม เทวาลัยชัยบาดาล รับรางวัลบุคคลดีเด่นแห่งปี62

 

          คุณธาริน กุลชล ประธานโครงการจัดสร้างเทวาลัยชัยบาดาล คุณอลงกต เรืองศรี ที่ปรึกษาคณะศรัทธามหาคเณศปาง ศรี ศุภะ ทริษติ คณปติ คุณพีรพล แสงสุนีย์ ที่ปรึกษาสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย-สภท. โดยมี พลเอกจรัล กุลละวิณชย์ เป็นประธานพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเร็วๆ นี้

 

คณะอาศรมแดนธรรม เทวาลัยชัยบาดาล รับรางวัลบุคคลดีเด่นแห่งปี62

 

คณะอาศรมแดนธรรม เทวาลัยชัยบาดาล รับรางวัลบุคคลดีเด่นแห่งปี62

 

คณะอาศรมแดนธรรม เทวาลัยชัยบาดาล รับรางวัลบุคคลดีเด่นแห่งปี62

 

 

คณะอาศรมแดนธรรม เทวาลัยชัยบาดาล รับรางวัลบุคคลดีเด่นแห่งปี62

 

คณะอาศรมแดนธรรม เทวาลัยชัยบาดาล รับรางวัลบุคคลดีเด่นแห่งปี62