สถานีวิทยุ ม.ก. จังหวัดเชียงใหม่ หวังสร้างเครือข่ายต้นกล้าครอบครัว ม.ก. โดยจัดโครงการฝึกอบรมการบ่มเพาะผู้ประกาศน้อย 

  สถานีวิทยุ ม.ก. จัดโครงการฝึกอบรมบ่มเพาะผู้ประกาศน้อย 

   

            สถานีวิทยุ ม.ก. จัดโครงการฝึกอบรมบ่มเพาะผู้ประกาศน้อย 

        เมื่อเร็ว ๆ นี้ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรม “การบ่มเพาะผู้ประกาศน้อยทางวิทยุกระจายเสียงและสื่อใหม่ (New Media) รุ่นที่ 1 ปี 2562 ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ม.ก.) ได้มอบหมาย นางแสงเทียน เนียมทรัพย์ ผู้จัดรายการสถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้าโครงการฝึกอบรม และเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติแก่น้องๆ นักเรียนทั้งสองโรงเรียน

              ซึ่งมีโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย และโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา โดยมี นายณรงค์ ลุมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยและนางสาวภัทรภร จิตประจง ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา เป็นผู้กล่าวให้โอวาท ซึ่งมีนักเรียนโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย และโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา กว่า 40 คน เข้าร่วมโครงการ 

         ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือสถานีวิทยุม.ก.เผยว่าโครงการนี้เป็นหนึ่ีงในกิจกรรมเพื่อสังคมที่ทางสถานีมุ่งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ต่าง ๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าถึงช่องทางการสื่อสารสาธารณะ ทั้งยังเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการสื่อสารทางวิทยุและสื่ออิเลคโทรนิคสู่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ด้วย

       "อยากให้เด็กและเยาวชนได้เข้าถึงสื่อและมีโอกาสได้สัมผัสของจริง เพื่อนำไปสู่การสื่อสารภายในชุมชน  สถานีวิทยุม.ก.มีศูนย์ตั้งอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา หากโรงเรียนใดสนใจก็สามารถแจ้งความจำนงมาได้ครับ เราจะมีทีมงานไปถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกาาจัดทำสื่อวิทยุ พร้อมฝึกทดลองปฎิบัติออกอากาศจริงด้วย"
            สำหรับ โครงการฝึกอบรมนี้ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะในการเตรียมตัวเป็นผู้ประกาศทางวิทยุกระจายเสียงจะมีการอบรมให้ความรู้ โดยมีนางแสงเทียน เนียมทรัพย์ ผู้จัดรายการสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักวิธีการและความสำคัญของการออกเสียงภาษาไทยอย่างถูกต้อง เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกาศน้อย สามารถผลิตรายการวิทยุเด็ก ในรายการ “ต้นกล้าครอบครัว ม.ก.” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 17.15 – 17.55 น. (40 นาที) ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ทั้งภาพและเสียงต่อไป
 

  สถานีวิทยุ ม.ก. จัดโครงการฝึกอบรมบ่มเพาะผู้ประกาศน้อย