นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) คณะผู้บริหาร และนักวิทย์ชุดขาวลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบท่อประปาบริเวณถนนเยาวราช ตลอดจนดูแลการสูบจ่ายน้ำ และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาในโรงแรมแกรนด์ไชน่า วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร มูลนิธิเทียนฟ้า และวัดมังกรกมลาวาส เพื่อเตรียมความพร้อมการรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์” และทรงเยี่ยมประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีน ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 โดยผลการตรวจสอบพบว่า น้ำประปามีค่าความขุ่น ค่าคลอรีน อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) ทุกแห่ง