คมชัดลึกออนไลน์ 4 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ประชาสัมพันธ์

เอกสารราชการ2ภาษาเพื่อประชาชน

18 พฤศจิกายน 2562 - 21:42 น.
เอกสารราชการ2ภาษา,กรมการปกครอง,ไทยแลนด์40
ประชาสัมพันธ์

Shares :
เปิดอ่าน 266 ครั้ง

กรมการปกครอง ให้บริการเอกสารราชการ 2 ภาษา ปชช.ขอรับได้ที่ สำนักทะเบียนอำเภอ - ท้องถิ่น ทั่วประเทศ


          กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้พัฒนาโปรแกรมคัดรับรองเอกสารราชการ 2 ภาษา (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ) เพื่อบริการประชาชน สำหรับการติดต่อทำธุรกรรม หรือวัตถุประสงค์ด้านต่างๆ ในต่างประเทศ เช่น การศึกษาต่อในต่างประเทศ การไปทำงานในต่างประเทศ การสมรส/หย่า ในต่างประเทศ เป็นต้น โดยได้เปิดให้บริการคัดรับรองเอกสารราชการ 2 ภาษาอย่างเป็นทางการ มาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 จำนวน 12 ประเภทเอกสาร โดยขอรับบริการได้ ณ สำนักทะเบียนอำเภอ สำนักทะเบียนท้องถิ่น ทั่วประเทศที่ปฏิบัติงานทะเบียนดังกล่าว

           การบริการคัดรับรองเอกสารราชการ 2 ภาษา ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนสอดคล้องตามนโยบาย Thailand 4.0 และกรมการปกครอง 4.0 ซึ่งผลการให้บริการในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา (มกราคม – มิถุนายน 2562) มีจำนวนทั้งสิ้น 31,050 รายการ 

 

          โดยรายการทะเบียนบ้าน ถูกคัดรับรองฯ มากถึง 14,018 รายการ และปัจจุบันกรมการปกครองอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาโปรแกรมเอกสารราชการ 2 ภาษา เพิ่มเติมอีกจำนวน 15 ประเภทเอกสาร ซึ่งจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี พ.ศ. 2562 อาทิ ทะเบียนคนเกิด , ทะเบียนคนตาย ทะเบียนบ้าน , หนังสือรับรองการเกิด , ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน , ทะเบียนสมรส


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

          การดำเนินการจัดทำเอกสารราชการ 2 ภาษา เป็นความร่วมมือระหว่างกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา และสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพัฒนาระบบงานบริการของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองตามนโยบายของรัฐบาลเรื่องการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในงานบริการภาครัฐ โดยประชาชนสามารถนำเอกสารราชการ 2 ภาษา ไปยื่นขอรับรองนิติกรณ์เอกสารที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ทำให้ลดภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างแปลเอกสาร ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ 

    

           สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการปกครอง Call Center 1548  หรือ กรมการกงสุล Call Center 02 – 572 - 84425 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ