บริษัท เจเคเอส ฟิวเจอร์ จำกัด โดยคุณรัตติยา เงินท้วม เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนโครงการ Spirit of Pluakdaeng Halfmarathon เพราะทุกก้าวของทุกคนจะเปลี่ยนเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยและเพียงพอ มาวิ่งรวมน้ำใจเพื่อโรงพยาบาลปลวกแดง