สภากาชาดไทย กำหนดจัดงานกาชาดประจำปี 2562  ระหว่างวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เย็นศิระเพราะพระบริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม” วัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเฉลิมฉลอง ปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเป็นการเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทย


 
          การจัดงานในปีนี้ กรมการปกครอง ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้บริการของร้านกาชาด กรมการปกครอง ดังนี้ 
          1. การให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)
          2. การให้บริการจองชื่อ – สกุล
          3. การให้บริการจดทะเบียนสมรส
          4. การให้บริการตรวจสอบ คัด รับรองรายการทะเบียนสมรสและทะเบียนการหย่า
          5. การให้บริการรับแจ้งการบริจาคอวัยวะ
          6. การให้บริการรับแจ้งการทำบัตรประจำตัวประชาชนผู้ป่วยติดเตียง
          7. การให้บริการคัดรับรองเอกสารทางการทะเบียนฉบับภาษาอังกฤษ
  

 

 

กรมการปกครองจัดกิจกรรมให้บริการประชาชนในงานกาชาด ประจำปี2562

 

 

          นอกจากนี้ภายในงาน ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น การจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ จัดประกวดร้านกาชาด สรรหากุลบุตร กุลธิดากาชาด การเสี่ยงโชคชิงรางวัล และการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ฯลฯ จึงขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมและความบันเทิงได้ ตั้งแต่เวลา 10.30 – 22.00 น. ตลอด 10 วัน 10 คืน รายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย