มูลนิธิสัมมาชีพ (มสช.) จัดงาน “ครบรอบ 10 ปี มูลนิธิสัมมาชีพ พร้อมมอบรางวัล ต้นแบบสัมมาชีพประจำปี 2562” เพื่อเดินหน้าขยายผลการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ภายใต้แนวคิด "สัมมาชีพเต็มพื้นที่" สานพลังขับเคลื่อนสัมมาชีพเต็มพื้นที่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เชื่อมคน เชื่อมชุมชน เชื่อมสังคม เชื่อมรัฐ อธิบายผลงานผ่านรางวัลทั้ง 3 ประเภท

 

 

 

          ประกอบด้วย รางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ รางวัลเอสเอ็มอีต้นแบบสัมมาชีพ และรางวัลบุคคลต้นแบบสัมมาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก “ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” รองนายกรัฐมนตรี มาร่วมมอบรางวัลบุคคลต้นแบบสัมมาชีพ ประจำปี 2562 เพื่อเชิดชูผลงานของผู้ประกอบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

 

          โดยดำเนินธุรกิจตามแนวทางของสัมมาชีพ เพื่อสร้างการยอมรับต่อแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ยกระดับการดำเนินงานของมูลนิธิสัมมาชีพให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน และยังเป็นการระดมทุนสนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของมูลนิธิสัมมาชีพต่อไป มูลนิธิสัมมาชีพได้มีกำหนดการจัดงานขึ้น ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ พบกับกิจกรรมดีๆ มากมาย อาทิเช่น 
บูธกิจกรรมจากชุมชน งานเสวนาและปาฐกถาพิเศษ  ตบท้ายด้วยงานมอบรางวัลต้นแบบ ได้ตั้งแต่เวลา 15.00 - 20.30 น. 
     

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายสื่อสารและระดมทุน มูลนิธิสัมมาชีพ โทร. 02 530 9204-5 หรือติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่ https://www.right-livelihoods.org/ และhttps://www.facebook.com/sammachiv/