ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (ขวาสุด) เป็นประธาน และคณะกรรมตัดสินผลงานคลิปโฆษณาจากโครงการ Workshop และประกวดแผนสื่อสารการตลาด “ The Power of Brand นมไทย-เดนมาร์ค เพิ่มพลังแบรนด์ยืนหนึ่ง”  ปีที่ 4 โดยในปีนี้ น้องๆ จากทีมรัดโย ! Gangster มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน มีสมาชิกในทีมคือ นางสาวปภัสรา เพ็ชร์ณรงค์ นางสาวสุทินา ควรพูลผล นายนาวินต้า จิตสัมพันธ์พงศ์ และนางสาวณัฐชิตา นุชหมอนโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ดร.ศิริรัตน์ โกศการิกา สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศไปได้สำเร็จ ซึ่งจะได้รับทุนการศึกษา 1 รางวัล มูลค่า 100,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานจากพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและประกาศนียบัตร