สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เปิดรับลงทะเบียนผู้มีความประสงค์จะไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฮ.ศ. 1441)  ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคม 2562

 

 

เปิดรับลงทะเบียนผู้มีความประสงค์จะไปประกอบพิธีฮัจย์ ปี2563

 

          โดยสามารถลงทะเบียนได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
          1. การลงทะเบียนกับผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่ประสงค์จะเดินทางด้วย
          2. การลงทะเบียนที่สำนักทะเบียนอำเภอทั่วประเทศ
          3. การลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นบนมือถือโดยดาวน์โหลดได้ที่ google play แล้วพิมพ์ค้นหา “ผู้แสวงบุญฮัจย์แห่งประเทศไทย”
หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โทร 02-282-1461 ต่อ 109-110