ทีโอที ร่วมกิจกรรม "โครงการจิตอาสาจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน" เนื่องในวันสถาปนา กสทช. ครบรอบ 8 ปี

(วันที่ 6 ตุลาคม 2562) เนื่องในวันสถาปนา กสทช. ครบรอบ 8 ปี  นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ และผู้บริหาร สำนักงาน กสทช. จัดกิจกรรม "โครงการจิตอาสาจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน" เพื่อสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม สร้างความปลอดภัย สร้างระบบโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้  ทีโอที โดย ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ นำคณะผู้บริหาร ทีมช่าง และพนักงานสำนักขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 1 ร่วมกิจกรรมจัดระเบียบสายสื่อสารที่บริเวณถนนพระรามที่ 9 ตั้งแต่แยกพระราม 9 – แยกผังเมือง

โครงการจิตอาสาจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน

โครงการจิตอาสาจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน

โครงการจิตอาสาจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน

โครงการจิตอาสาจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน

โครงการจิตอาสาจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน