royal coronation
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
ประชาสัมพันธ์

นกแอร์รับบริจาคช่วยผู้ประสบภัย-อาสาขนส่งผ่านเที่ยวบิน 

วันที่ 13 กันยายน 2562 - 15:04 น.
พายุคาจิกิ,พายุโพดุล,ประสบภัย,อุทกภัย,นกแอดร์,บริยาค,คุณวุฒิ  จุฬางกูร
Shares :
เปิดอ่าน 19 ครั้ง

นกแอร์ จัดตั้งศูนย์ "รับบริจาคและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุลและ คาจิกิ" พร้อมอาสา ขนส่งผ่านเที่ยวบินของนกแอร์

 

 

          นกแอร์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน ‘โพดุล’ และ ‘คาจิกิ’ ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ รวมถึงพื้นที่ที่ทางราชการประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัย ด้วยการจัดตั้ง “ศูนย์รับบริจาคและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย”  และอาสาขนส่งของบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นไปยังจังหวัดต่างๆ ที่เป็นจุดบินของสายการบินนกแอร์

 


          นายคุณวุฒิ  จุฬางกูร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า เพื่อสานต่อการให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้  นกแอร์ได้จัดตั้ง “ศูนย์รับบริจาคและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย”  เพื่อร่วมกันรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นจากหน่วยงานรัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป   พร้อมขนส่งผ่านทางเที่ยวบินของนกแอร์ส่งไปยังจังหวัดต่างๆ ที่เป็นจุดบินของสายการบินนกแอร์ 

 

          “นกแอร์ยินดีเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยให้บริการขนส่งเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็น อาทิ  ข้าวสาร อาหารแห้ง  เวชภัณฑ์  เทียนไข น้ำดื่ม และงดเว้นอาหารสดต่างๆ จากท่าอากาศยานดอนเมืองไปยังท่าอากาศยานปลายทางของพื้นที่ผู้ประสบอุทกภัย โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลาย” 


          สามารถประสานงาน และติดต่อได้ที่หน่วยงาน CSR ของสายการบินนกแอร์  แผนกรับขนส่งสินค้าในประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง และเพื่อความสะดวกในการขนส่งสิ่งของ ทางบริษัทฯ ขอความกรุณาบรรจุสิ่งของเครื่องใช้ ใส่กล่องหรือหีบห่อที่มีขนาดไม่เกิน 50x50x50 เซนติเมตร และมีน้ำหนักต่อชิ้นไม่เกิน 20 กิโลกรัม โดยผู้ที่ต้องการช่วยเหลือจะต้องระบุชื่อผู้รับ (ถ้ามี) และ ผู้ส่ง โดยสิ่งของที่ได้รับจะถูกส่งต่อในทันทีในกรณีที่มาถึงศูนย์รับบริจาคและช่วยเหลือ 2 ชม. ก่อนเวลาการบินของเส้นทางนั้นๆ และจะจัดส่งในเที่ยวบินถัดไปในกรณีที่สิ่งของถูกส่งมาถึงช้ากว่าเวลาดังกล่าว ทั้งนี้การขนส่งสิ่งของจะเป็นไปตามกฎกติกาและมาตรฐานการบินและความปลอดภัย 


 
 

ข่าวเกี่ยวข้องในเครือ
Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ