เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม

นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในฐานะโฆษก กฟน. เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง  กฟน. จึงได้ดำเนินการติดตั้งตกแต่งไฟประดับจำนวน 4.5 ล้านดวง และไฟเส้นรวมระยะทางยาวกว่า 12.5 กิโลเมตร เพื่อประดับในสถานที่ต่างๆ รวม 36 แห่ง ได้แก่
พระที่นั่ง​อนันตสมา​คม​
สนามเสือป่า
รั้วพระที่นั่งอัมพรสถาน
ถนนราชวิถี (ตั้งแต่ แยกอู่ทองใน ถึงแยกการเรือน)
ถนนนครราชสีมา (ตั้งแต่ แยกการเรือน ถึงแยกวังสวนกุหลาบ)
ถนนศรีอยุธยา (ตั้งแต่แยกวัดเบญจ ถึงแยกวังสวนกุหลาบ)
ถนนอู่ทองใน (ตั้งแต่แยกถนนราชวิถี ถึงลานพระราชวังดุสิต)
รั้ววังศุโขทัย
รั้วสวนจิตรลดา​
ถนนราชดำเนินนอก​
ถนนราชดำเนินกลาง​
ถนนราชดำเนินใน
ถนนสนามไชย
ถนนหน้าพระลาน
รอบสนามหลวง
รั้วพระบรมมหาราชวัง
อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย
การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานเพลินจิต
และที่ทำการไฟฟ้านครหลวงเขตทุกแห่ง
 
การไฟฟ้านครหลวง ได้เริ่มดำเนินการติดตั้งตกแต่งดวงไฟประดับและเปิดให้ชม ตั้งแต่วันที่ 7 ส.ค. - 18 ส.ค. เวลา 18.00 - 24.00 น. ของทุกวัน จึงขอเชิญชวนประชาชนได้ร่วมสัมผัสความงดงามของดวงไฟประดับเนื่องในโอกาสมหามงคลนี้